Skogeierne solgte rekordhøye 11,6 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2021, viser tall fra Landbruksdirektoratet.

Nytt rekordår i skogen

Nye tall fra Landbruksdirektoratet viser rekordtall for hogsten i 2021.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Avvirkningen har økt jevnt de siste ti årene med unntak av 2020 der lavere etterspørsel etter tømmer fra papir- og cellulosefabrikkene førte til en liten nedgang fra forrige rekord som ble satt i 2019.

I 2021 var avvirkningen til industriformål på 11,6 millioner kubikkmeter, mens den i 2011 var på 8,5 millioner kubikkmeter. Landbruksdirektoratet peker på at det er høye priser og etterspørsel etter sagtømmer som driver markedet til nye rekorder.

- De siste avvirkningstallene viser at vi har hatt et rekordår i skogen Norge, og det er gledelig å se at også etterspørselen etter fornybart råstoff fra et bærekraftig skogbruk er økende. Det er allikevel tankevekkende at ca. hver tredje tømmerstokk går til eksport uten noe videreforedling i Norge. Her har vi store muligheter for verdiskaping og sysselsetting, og en oppgave som myndigheter og næringa må løse sammen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Etter omfattende nedleggelser i norsk treforedlingsindustri, har eksporten av tømmer fra Norge økt. Siden 2013 har ca. en tredjedel av tømmer gått til utenlandsk industri.

Årlig tilvekst i norske skoger er på ca. 24 millioner kubikkmeter.

Powered by Labrador CMS