Kiwa har fått i oppdrag å inspisere skinneskjøtene i Blixtunnelen på Follobanen.
Kiwa har fått i oppdrag å inspisere skinneskjøtene i Blixtunnelen på Follobanen.

Omfattende inspeksjon i Blixtunnelen på Follobanen

Det er strenge kvalitetskrav i det som skal bli Nordens lengste jernbanetunnel.

Publisert Sist oppdatert

Den 20 km lange Blixtunnelen mellom Oslo og Ski er en del av Follobaneprosjektet til Bane Nor. Kiwa, en internasjonal leverandør av testing, inspeksjon, kalibrering, sertifisering og kurs, har fått i oppdrag å utføre NDT-inspeksjon med ultralyd på skinneskjøtene i det som blir Nordens lengste jernbanetunnel.

Bane Nor er byggherre for Follobanen og har som kjent engasjert Acciona Ghella Joint Venture (AGJV) til å bygge hoveddelen av den nye tunnelen ved hjelp av blant annet tunnelboremaskiner.

- Da vi boret selve tunnelen, sysselsatte vi på det meste rundt 800 personer. For tiden er omtrent 380 i arbeid på anlegget, inkludert underleverandører, sier Bengt Åge Fjørtoft, Quality & Systems Manager i AGJV.

Mobil sveisemaskin

Fjørtoft forklarer at sveisingen av jernbaneskinnene gjøres med flashbutt welding, eller brennstuksveising som er den norske betegnelsen.

- Denne sveiseprosessen gir meget høy kvalitet sammenlignet med aluminiotermisk sveising, som det har vært vanlig å bruke på jernbaner i Norge, sier Fjørtoft, og fortsetter:

- For å kunne sveise skinner med denne metoden direkte på byggeplassen, bruker vår underleverandør Vossloh en helautomatisk mobil sveisemaskin (mobile flashbutt welding machine). Det har gitt svært gode resultater.

Standardkrav

Når skinnene er ferdig sveiset og slipt, kan inspeksjonen gjennomføres. Ifølge gjeldende standard NS-EN 14587-2, er det krav til bøyetest og visuell inspeksjon av skinnene. I tillegg har Bane Nor et eget krav om ultralydtesting.

Ultralyd er en vanlig NDT-metode for å finne innvendige feil i en sveiseforbindelse. Kravet er at 15 % av skinneskjøtene skal inspiseres.

- Tunnelen er 20 km lang, og inspektøren fra Kiwa har måttet bevege seg 8-9 km i hver retning fra adkomsten til tunnelløpene. Han har disponert en elsykkel som transportmiddel. Hele inspeksjonen har tatt over en måned. Så langt har det bare blitt avdekket noen mindre slipefeil, sier Fjørtoft.

Demonstrerte høy kompetanse

Fjørtoft fremhever at kunnskap om det gjeldende regelverket var utslagsgivende for at Kiwa fikk oppdraget.

- Kiwa kunne fremvise god kjennskap til krav og standarder. Det gjorde at jeg følte meg trygg på at Kiwa var det rette valget, sier Fjørtoft i en pressemelding fra Kiwa.

Han tilføyer at AGJV har benyttet seg av flere tjenester fra Kiwa i løpet av prosjektet:

- Kiwa har ved flere anledninger tatt kjerneprøver av betong for oss. Kiwa har også gjort uttrekksprøver (adhesion testing) for å teste hvor godt sprøytebetong sitter på overflater. I tillegg har Kiwa utført visuell sveisekontroll av armering på elementfabrikken tidligere i prosjektet, sier Fjørtoft.

Powered by Labrador CMS