HYBRID: Ny Rubblemaster hybridknuser mates av «25-tonn grønn kraft-maskinen». Prosessen styres fra hytta av maskinfører Johnny Hogstad. Foto: Bjørn E. Eriksen
HYBRID: Ny Rubblemaster hybridknuser mates av «25-tonn grønn kraft-maskinen». Prosessen styres fra hytta av maskinfører Johnny Hogstad. Foto: Bjørn E. Eriksen

Oppstart på K4 Fornebu Endestasjon

MASSIV RIVING: I løpet av to måneder og 22.000 arbeidstimer er mye av «innmaten» i gamle bygninger på Fornebu sør plukket ut. Tilbake står murskjelettene, og i september skal eksisterende bygningsmasse være fjernet.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

STRIPPET: Anleggsleder Ove Odden (f.v.), avdelingsleder Agnar Haugen og maskinsjef Torbjørn Haugo foran et av de strippede betongbyggene som snart blir knust masse. Foto: Bjørn E. Eriksen
STRIPPET: Anleggsleder Ove Odden (f.v.), avdelingsleder Agnar Haugen og maskinsjef Torbjørn Haugo foran et av de strippede betongbyggene som snart blir knust masse. Foto: Bjørn E. Eriksen

Skanska fikk kontrakten på hovedarbeidene på prosjektet K4 Fornebu Endestasjon, og senere har entreprenøren inngått avtale med Norsk Saneringsservice om riving av bestående bygningsmasse på området Fornebu sør. Totalt dreier det seg om et 10-talls bygninger som utgjør 75.000 m2 bygningsmasse og 75.000 tonn betong.

Massivt oppdrag

- Det var stor glede hos oss da vi i fjor høst midt under covid-19 fikk denne avtalen med Skanska. Forberedende arbeider ble startet i desember, og i januar kom vi igang med selve rive- og saneringsarbeidet. Vår del av jobben skal være ferdig i september, og da skal all bygningsmasse være fjernet slik at Skanska kan fortsette med øvrige arbeider, blant annet utgraving og sprengning av byggegrop for den nye endestasjonen til T-banen Fornebubanen som skal bygges, sier avdelingsleder Agnar Haugen i Norsk Saneringsservice.

OVERSIKT: Prosjektleder Torstein Viko presenterer på skjermen hele området med bygg som skal fjernes før Skanska kan gå i gang med grunnarbeidet for kommende K4 Fornebu Endestasjon. Foto: Bjørn E. Eriksen
OVERSIKT: Prosjektleder Torstein Viko presenterer på skjermen hele området med bygg som skal fjernes før Skanska kan gå i gang med grunnarbeidet for kommende K4 Fornebu Endestasjon. Foto: Bjørn E. Eriksen

Torstein Viko er prosjektleder og arbeider i tett kontakt med kollegaene Agnar Haugen, anleggsleder Ove Odden og maskinsjef Torbjørn Haugo i Norsk Saneringsservice. Etter oppstart i januar har det vært 40-50 personer i aktivitet, og på det meste har hele 17 maskiner vært i bruk.

Maskiner og håndarbeid

Mye av arbeidene i startfasen består av fjerning av vinduer, dører, byggematerialer og miljøfarlige produkter i selve bygningsstrukturen. Innvendig må mye fjernes manuelt, og dette krever stor innsats og mange persontimer. Det samme gjelder sortering og splitting av restproduktene før disse kan kjøres til forskjellige deponier eller mottak for resirkulering.

- Her snakker vi om HMS i praksis, og med en kombinasjon av spesialmaskiner og manuell innsats. Mye av arbeidene med å renske byggene, slik at murskjelettet senere kan fjernes, foregår i høyden. På to måneder med maskiner og 45 mann maskiner i arbeid har vi på 22.000 arbeidstimer ikke hatt skader. Fokus er HMS, og riktig håndtering av avfallet og restproduktene står sentralt. Det er viktig å behandle helsefarlige stoffer som asbest og lignende på rett måte. Til dette trengs mye personinnsats i finsorteringen, men etterhvert vil behovet for persontimer bli redusert, sier Viko.

TRANSPORT: Norsk Saneringsservice tar seg selv av transporten av materiale som skal til deponier eller spesialbehandling. Foto: Bjørn E. Eriksen
TRANSPORT: Norsk Saneringsservice tar seg selv av transporten av materiale som skal til deponier eller spesialbehandling. Foto: Bjørn E. Eriksen

Logistikk og miljø

Logistikk er alfa og omega i en slik saneringsjobb. Sortert restavfall tar Norsk Saneringsservice seg av selv og kjører dette med egne biler til deponier hos Noah, Lindum eller andre spesialmottak, blant annet for metaller. Det skilles ut masse stål i bygningsmassen.

Miljøfaktoren står sentralt hos Norsk Saneringsservice når det gjelder både biler og maskiner. Selskapet har to Scania med tipp og en av de første gassdrevne bilene som er levert i Norge. To av gravemaskinene går på strøm, og i rivningsarbeidene benyttes det to grønnmarkerte langbom-maskiner som understreker miljøtankegangen. Totalt antall maskiner vil bli redusert etter hvert som de 10 opprinnelige byggene forsvinner.

Hybrid belteknuser

REKKER LANGT: I rivningsarbeidene er en beltegraver med lang bom en nødvendighet. Foto: Bjørn E. Eriksen
REKKER LANGT: I rivningsarbeidene er en beltegraver med lang bom en nødvendighet. Foto: Bjørn E. Eriksen

Tidlig i mars dukket det også opp en ny maskin på plassen utenfor et par av de strippede betongbyggene på Fornebu. Det var den hybride belteknuseren Rubblemaster RM 100GO som har knusekapasitet på 300 tonn i timen. Maskinen ble som prototype vist på Bauma, er senere gjennomprøvd i Østerrike og er første hybridmaskinen importør Anleggsgruppen AS leverer i Norge.

- RM 100GO er bygd svært kompakt med tanke på både transport og bruk på trange plasser. Vekten er på snaue 30 tonn og maskinen er enkel å flytte. For brukeren er kanskje det viktigste at RM 100GO alternativt kan jobbe med konstant el-drift, eller det kan veksles over til konstant dieseldrift. Det siste gjør at Rubblemaster selv kan belte seg frem til riktig posisjon, og deretter koble inn nettstrøm for knusing. Alt styres av operatøren i maskinen som også mater knuseren med materiale, sier daglig leder Per Gunnar Holmgren i Anleggsgruppen.

Knuseren drives av en 6-sylindret John Deere Steg 5-motor som gir 242 kW. Generatoren for el-drift er på 250 kW. Maskinen tar imot knusemateriale med opptil 750 mm lengde for bearbeiding, og den kan benyttes for knusing av naturstein, restprodukter, asfalt, murstein og glass.

- Vi har tidligere leid inn en Rubblemaster, og maskinen fungert godt på trange plasser. Selv om det her er relativt bra med plass får den litt å bite i når deler av 750.000 m3 betong skal videreforedles. Dette blir spennende, sier maskinsjef Haugo.

Powered by Labrador CMS