Daglig leder i Olimb Anlegg, Øystein Olimb, med ny firmalogo som skal erstatte den som henger på veggen. Samtidig nyheten om logoendringen kom nyheten om at Holland Boring AS slås sammen med Olimb Anlegg AS i sommer, og de ansatte skal overføres til Olimb.
Daglig leder i Olimb Anlegg, Øystein Olimb, med ny firmalogo som skal erstatte den som henger på veggen. Samtidig nyheten om logoendringen kom nyheten om at Holland Boring AS slås sammen med Olimb Anlegg AS i sommer, og de ansatte skal overføres til Olimb.

Overtar alle ansatte i Holland Boring

Olimb Anlegg AS fusjonerer med Vestfold-firmaet Holland Boring AS.

Publisert Sist oppdatert

Etterspørselen etter gravefrie rørleggingsmetoder (No-Dig) øker kraftig, og Olimb Anlegg er en av få aktører i Norge som har utstyret og kompetansen som trengs for å utføre metodene. Nå satser selskapet stort for å dekke en mye større del av behovet på landsbasis.

Vekst og fusjon

Fra sitt hovedsete i Råde utfører Olimb Anlegg bore- og rørpressingsoppdrag over hele landet. De siste tre årene har selskapet vunnet stadig større oppdrag, og nær triplet omsetningen.

Som et viktig steg i den videre veksten, fusjonerer Olimb Anlegg med Vestfold-firmaet Holland Boring AS. Dette skjer formelt i juli 2023. Alle ansatte i Holland Boring blir med over i Olimb Anlegg, som vil telle 40 ansatte totalt etter fusjonen.

Ny logo viser retningen for Anlegg

Olimb Anlegg og Olimb Rørfornying skilte lag i 2022, etter nesten 50 år med felles historie.

Olimb Anlegg er videreføringen av den opprinnelige familiebedriften som ble grunnlagt av Kristian Olimb i 1957, mens Olimb Rørfornying ble kjøpt opp av danske Per Aarsleff AS.

For å vise skillet mellom de to selskapene tydeligere, har Olimb Anlegg nå modernisert sin selskapslogo.

Et stilisert bor erstatter nav-symbolet fra den originale Olimb-logoen. Boret kan også tolkes som en pil i retning framover, i tråd med selskapets ambisjoner.

Innovasjon og utvikling siden 1970

I 1970 var den fremsynte grunnleggeren Kristian Olimb i USA og hentet den første maskinen som kunne bore i løsmasser. Siden den gang har familiebedriften Olimb Anlegg fortsatt med å videreutvikle utstyr og fagekspertise innen gravefrie rørleggingsmetoder, og innovasjonskraften og utviklingsviljen i bedriften er fortsatt sterk.

Sommeren 2022 tok Olimb Anlegg i bruk Norges første elektriske og pilotrørsborerigg. Det skjedde i det utslippsfrie prosjektet E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen, i sentrum av Kristiansand.

Selskapet har også et stort, pågående utviklingsprosjekt med Vann- og avløpsetaten i Oslo om en bærbar borerigg for gravefri etablering av stikkledninger som takler alle type grunnforhold. En elektrisk protorigg er utviklet og klar til testing i prosjektet.

– Etterspørselen vil øke

Øystein Olimb (57) tok over rollen som operativ daglig leder i 2021 med klare ambisjoner om fortsatt vekst for selskapet og økt kunnskap i markedet om gravefrie rørleggingsmetoder.

– Med No-Dig kan vi føre fram infrastruktur under bakken med minimal graving. Det er uten tvil det mest miljøvennlige og bærekraftige alternativet i rørlegging, og stadig flere ledningseiere innser det. Etterspørselen etter våre gravefrie metoder vil bare øke i fremtiden, og vi skal være der og levere, sier Øystein Olimb.

Powered by Labrador CMS