Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Penger til kartlegging av mineraler

Regjeringen øremerker millioner til dette i forslaget til statsbudsjett for 2023.

Publisert

Regjeringen legger frem ny mineralstrategi før året er omme. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023, er det satt av 10 millioner kroner ekstra til kartlegging av mineralressurser.

- Tilgangen på kritiske råvarer er nødvendig for det grønne skiftet. Samtidig er forsyningssituasjonen for disse råvarene utfordrende. Derfor er det viktig å øke norsk produksjon av råvarer, både for å sikre tilgang for norsk industri, og for å styrke Norges posisjon i internasjonale strategiske industrisamarbeid. I denne sammenhengen trengs det mer kartlegging av ressursene her hjemme. Derfor foreslår vi i tillegg å øremerke 10 millioner kroner til dette, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Økt kartlegging av mineralressurser legger til rette for videre undersøkelser etter mineraler og investeringer i norsk mineralnæring.

Geologiske kartleggingsmetoder inkluderer blant annet kjemiske analyser, kjerneboring og geofysiske målinger. Per 31. desember 2021 var ca. 65,2 prosent av Fastlands-Norge kartlagt med moderne geofysikk og ca. 60 prosent kartlagt med geokjemisk prøvetaking.

Ny mineralstrategi

Regjeringen ønsker at fremtidens mineralnæring i Norge skal skille seg ut internasjonalt. Regjeringen har «hatt nær dialog» med miljøbevegelsen, partene i arbeidslivet og næringen.

Tilgangen samfunnet og industrien har til kritiske mineralske råvarer er blant områdene den nye strategien vil ta for seg, med klare rammer for bærekraft.

- Regjeringas ambisjon er at Norge skal ha verdens mest bærekraftige mineralnæring. Vi må se på hvordan vi kan legge til rette for vekst i norsk mineralnæring innenfor bærekraftige rammer der vi tar hensyn til både miljø og sosiale hensyn, sier Vestre.

Powered by Labrador CMS