Oslo kommune bygger nye vannforsyningstunneler for å forsyne byen befolkning med rent drikkevann. Rambøll skal gjennomføre tilstandsregistrering for bygninger og konstruksjoner knyttet til anleggsarbeidene.
Oslo kommune bygger nye vannforsyningstunneler for å forsyne byen befolkning med rent drikkevann. Rambøll skal gjennomføre tilstandsregistrering for bygninger og konstruksjoner knyttet til anleggsarbeidene.

Rambøll med omfattende Oslo-kontrakt

Når Oslo kommune bygger nye vannforsyningstunneler for å forsyne byen befolkning med rent drikkevann og redusere sårbarheten, skal Rambøll gjennomføre tilstandsregistrering for bygninger og konstruksjoner knyttet til anleggsarbeidene.

Publisert

I forbindelse med byggingen av tunneler for overføring av drikkevann gjennom Oslo, har Rambøll vunnet oppdraget med å gjennomføre tilstandsregistrering av bygninger og konstruksjoner som kan påvirkes av anleggsarbeidene som planlegges.

Rambøll skal i tillegg etablere setningsovervåkning og regelmessig kontrollmåling, vibrasjonsmålinger, støy- og støvmålinger, måling av vibrasjonsstøy og tilstandsregistrering, dokumentasjon av energibrønner og drikkevannsbrønner og overvåkning av grunnvann og vannkvalitet i resipienter. Kartleggingen skal være ferdig før anleggsarbeidet i det aktuelle området påbegynnes og prosjektet skal overvåkes i hele anleggsperioden.

Delprosjektledere innen vannmiljø og grunnvann, Tom Øyvind Jahren og Michael Helgestad, kan fortelle at Rambøll allerede jobber med miljø- og poretrykksovervåkning til prosjektet «Ny Reservevannforsyning Oslo» for Vann- og avløpsetaten.

- Det betyr at vi nå har begge de store overvåkningskontraktene innen poretrykk, grunnvann og vassdragsovervåking. Rambøll har et etablert team som gjennomfører automatisk overvåking av grunnvannsbrønner, bekker, elver og innsjøer. I tillegg gjennomføres det månedlige prøvetakinger av alle vannforekomstene og resipienter som kan bli påvirket av prosjektet, sier Tom Øyvind Jahren.

- Dette er et stort, viktig og spennende prosjekt for oss. Vi vil bidra med å redusere ulempene for beboerne i Oslo ved å skape forutsigbarhet gjennom å informere og sørge for at alle føler seg ivaretatt gjennom byggeprosessen. Målet vårt er å skape forståelse for det arbeidet Oslo kommune skal gjøre i forbindelse med utbyggingen. Det er skikkelig moro for vann-, miljø- og Rambølls avdeling for automatiserte målinger (SBV-consult) å vinne et så stort og synlig prosjekt, sier Marianne Aase, prosjektleder i Rambøll.

Powered by Labrador CMS