Troms og Finnmark fylkeskommune skal rehabilitere flere tunneler i Tromsø. Bilde fra en befaring ved en Tromsø-tunnelene.
Troms og Finnmark fylkeskommune skal rehabilitere flere tunneler i Tromsø. Bilde fra en befaring ved en Tromsø-tunnelene.

Rehabilitering av tunneler

Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer entreprenører til prosjekt-presentasjon av en omfattende tunneljobb.

Samferdselsdivisjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune skal presentere det omfattende prosjektet om rehabilitering av tunnelsystemet i Tromsø, fredag 1. april kl. 12.00 på Clarion Hotel The Edge i Tromsø.

Hensikten med presentasjonen er å forberede entreprenører på oppdragene som snart skal konkurranseutsettes. Like viktig for fylkeskommunen, er det å bli kjent med hva markedet kan tilby, sier prosjektleder for tunnelrehabilitering i Troms og Finnmark fylkeskommune, Geir Østvik.

Byggetid

- Tromsøtunnelene er veldig viktige transportårer i byen. For å skåne trafikantene mest mulig, ønsker vi å holde tunnelene stengt i kortest mulig tidsrom. I en dialog med markedet håper vi å finne ut av hva entreprenørene mener er tilstrekkelig byggetid i prosjekt som dette, sier Østvik. Miljøaspektet i prosjektene vil også bli belyst, fortsetter prosjektlederen.

Fylkeskommunen er også opptatt av miljøsiden av anleggsarbeidet som skal utføres:

- Vi ønsker å hente inn informasjon om hva markedet kan tilby. Diskutere erfaringer entreprenørene har med miljøtiltak i anleggsarbeid. Høre om de har erfaringer fra fossilfrie anlegg og spørre om andelen elektriske maskiner i maskinparken. Vi er veldig åpne for forslag til tiltak som er mindre belastende for miljøet i anleggsperioden, sier Østvik.

Tunnelsystemet som skal rehabiliteres.
Tunnelsystemet som skal rehabiliteres.

En-til-en møter

Avdelingsleder for veiavdelingen i samferdselsetaten i fylkeskommunen, Øyvind Strømseth, håper på godt oppmøte på markedsdialogen fra mulige tilbydere.

- Hovedgrunnen til at vi arrangerer markedsdialogen, er å lage en relevant og god konkurranse. Vi oppfordrer entreprenørene til å presentere seg selv på en-til-en-møter i etterkant av fylkeskommunens gjennomgang. Vi håper også flest mulig deltakere vil gi tilbakemeldinger på våre spørsmål i etterkant av markedsdialogen – i tillegg til forslag på tiltak om miljø og progresjon i prosjektene. Det mener vi vil gagne alle parter, sier Strømseth.

Bakgrunnen for prosjektet

Troms og Finnmark fylkeskommune skal rehabilitere tunnelsystemet på Tromsøya for å tilfredsstille kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften.

Tunnelsystemet består av fem tunnelstrekninger som er sammenbundet ved tre rundkjøringer og et parkeringsanlegg. Tunnelsystemet utgjør hovedferdselsåren på Tromsøya – og stenging av tunnelene vil medføre store utfordringer for trafikkavviklingen på øya.

Det er de fylkeskommunale tunnelene som omfattes av dette prosjektet.

Powered by Labrador CMS