Adm. direktør Erik Sollerud er veldig engasjert når det gjelder sikkerhetsarbeid. Her snakker han med ansatte under Pons sikkerhetsuke 2022.

- Sikkerhetskulturen må innarbeides i hjernen, hjertet og ryggmargen

Det sier adm. direktør Erik Sollerud i Pon Equipment AS/Pon Rental Norway AS.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Sist uke gjennomførte Pon Equipment sikkerhetsuke der ekstra fokus var lagt på viktigheten av å komme trygt hjem for alle, hver dag, hele året.

SafeMove er et begrep som gjentas kontinuerlig hos Pon, men som har ekstra fokus i den årlige sikkerhetsuka. Med egne intranettsider som inneholder videoer og informasjon rundt sikkerhet og gjennom møter i løpet av uken, jobbet ansatte i Pon for få «sikkerheten inn i ryggmargen».

Budskapet til alle ansatte i årets sikkerhetsuke, var til enhver tid å stille seg selv spørsmålet «Er jeg sikker?».

Med en solid sikkerhetskultur håper administrerende direktør, Erik Sollerud, at skader fra de enkleste kuttskader, til de mer alvorlige ulykker som medfører fravær eller arbeidstilrettelegging, unngås.

Han startet sikkerhetsuka med å minnes den forferdelige dagen 15. mai 2018, da han, som eneste i rekken av direktører i Pon og Pay & Brinck, opplevde å miste en ansatt på jobb. For ham er det viktig at alle tar lærdom av ulykken og at alle er klar over at det ikke var én enkelt feil eller hendelse som var årsaken til ulykken.

Etter ulykken har sikkerheten vært enda mer i høysetet for Sollerud. Dette er noe han vil for enhver pris unngå at skjer igjen. Derfor gjennomføres det sikkerhetsuke hvert år.

- Sikkerhetskultur i hjerne, hjerte og ryggmarg

Pon har en egen «Safety Officer» som skal bidra til å ivareta sikkerheten til ansatte i Pon. Sikkerheten måles blant annet i antall uhell i forhold til rapporterte hendelser, uhell i forhold til antall arbeidstimer, antall døgn uten skader med fravær m.m.

Man blir påminnet om å tenke sikkerhet hos Pon.

Sollerud er opptatt av å bygge en sikkerhetskultur der den indre «varsellampen» går av inne i hodet til hver enkelt når man f.eks. glemmer å ta på verneutstyr ved ferdsel inne på verksted eller ute på anleggsplasser. Eller dersom man glemmer å utføre en SJA (sikker jobb analyse) før oppstart av en jobb med en viss grad av risiko. Eller ikke stopper opp og tenker seg om en gang til, dersom man blir usikker på gjennomføring eller omstendigheter.

- Sikkerhetskulturen må innarbeides i hjernen, hjertet og ryggmargen, sier han.

Pons sikkerhetsverdier

Som en del av arbeidet rundt sikkerhetskulturen i Pon, er det utviklet et sett med sikkerhetsverdier. Disse består av:

● Jeg føler ansvar for min egen sikkerhet og for sikkerheten til dem jeg jobber sammen med.

● Jeg sier fra når jeg ser at du jobber (u)sikkert, fordi jeg bryr meg om deg.

● Jeg oppmuntrer andre, uansett rang eller rolle, til å gi meg tilbakemelding på min sikkerhetsadferd.

● Jeg rapporterer (u)sikre forhold og nestenulykker og tar til meg lærdom fra disse erfaringene.

● Jeg har en positiv holdning til sikkerhet, og deler mine erfaringer.

Hver ansatt har fått utdelt disse sikkerhetsverdiene og plakater er hengt opp rundt i Pons lokaler med sikkerhetsbudskap slik at også besøkende på anleggene kan se dem.

Målet er null skader slik at alle kommer trygt hjem hver dag.

Powered by Labrador CMS