Fra venstre; Aage Bjørn Andersen (Napop), Kristin Arnesen (Hafslund)og Espen Glømme (Steg Entreprenør) klare til å ta i bruk utslippsfrie energiløsninger med hydrogen som energibærer.
Fra venstre; Aage Bjørn Andersen (Napop), Kristin Arnesen (Hafslund)og Espen Glømme (Steg Entreprenør) klare til å ta i bruk utslippsfrie energiløsninger med hydrogen som energibærer.

Skal lade elektriske anleggs-maskiner med hydrogen

Nytt samarbeid på anleggsplassen.

Publisert

Denne høsten skal Napop sammen med Hafslund og Steg Entreprenør demonstrere bruk av en hydrogenbasert energistasjon for leveranse av elektrisitet til blant annet elektriske anleggsmaskiner og batterikontainere under gjennomføringen av et rehabiliteringsprosjekt i Kruttverksveien i Oslo.

Napop AS ble etablert i 2021 og arbeider med etablering av hydrogenverdikjeder der både produksjon, distribusjon og avsetting av hydrogen inngår.

Prosjektet skal demonstrere bruk av energistasjonen Napop H2ES sammen med et ZenergiZe batterisystem levert av Atlas Copco Power Technique Nordic. Byggherre er Oslo VAV, og prosjektet gjennomføres som et nullutslippsprosjekt.

- I og med at prosjektet har krav om å være utslippsfritt, så ble vi veldig nysgjerrige da Napop kontaktet oss for å høre om vi var interessert i å ta i bruk grønt hydrogen som energikilde. Vi har flere prosjekter hvor det er krevende å få energibehovet dekket fra eksisterende infrastruktur, og vi er veldig stolte av å være med på å demonstrere alternative nullutslippsløsninger for bransjen, sier avdelingsleder Espen Glømme hos Steg Entreprenør.

Anleggsprosjektet i Kruttverksveien er allerede i gang, og demonstrasjonen av Napops energistasjon har planlagt oppstart i oktober. Gjennom demonstrasjonsprosjektet skal det produseres og distribueres elektrisitet fra hydrogen ved bruk av brenselcelle- og batteriteknologi.

Energistasjonen og tilhørende infrastruktur leveres av Napop AS. Hafslund er med som industriell partner.

- Prosjektet er veldig spennende, og vi håper å kunne invitere et bredt spekter av interessenter til demonstrasjon av energistasjonen Napop H2ES utover høsten og våren. Vår ambisjon er å etablere infrastrukturer for bred bruk av hydrogen for bygge- og anleggsektoren både til elektrisk produksjon, leveranse av varme samt hydrogen som drivstoff til tyngre anleggsmaskiner. Vi håper at dette prosjektet vil bidra til å trygge bransjen på at hydrogen er en robust, trygg og svært effektiv energibærer, sier CEO i Napop, Terje Paulsen.

Bidrar til Oslos mål om utslippsfrie anleggsplasser innen 2025

Demonstrasjonsprosjektet har mottatt støtte fra Oslo kommune gjennom Klima- og energifondet, og skal demonstrere sikker bruk av hydrogen som en energikilde i et anleggsmiljø.

Oslo kommune har som mål at alle deres egne byggeplasser skal være utslippsfrie innen 2025. Dette er en ambisjon alle de store bykommunene i Norge også har sluttet seg til. Dette prosjektet er med på å sikre en slik utvikling ved tidlig å bygge erfaring med alternative nullutslippsløsninger.

- Økende etterspørsel etter utslippsfrie alternativer i bygg- og anleggsbransjen akselerer behovet for fleksible nullutslippsløsninger, og vi tror at en kombinasjon av strømtilførsel fra nett, batterier og hydrogen vil være nødvendig for å kunne operere nullutslippsløsninger effektivt. Ikke alle utslippsfrie byggeplasser vil få tilgang til tilstrekkelig effekt fra strømnettet og derfor synes vi det er veldig positivt å se fremoverlente aktører jobbe sammen for å finne de løsningene vi trenger for en fremtid med utslippsfrie anleggsplasser, sier Heidi Sørensen, direktør for Klimaetaten i Oslo.

Skal demonstrere trygg bruk av hydrogen

Grønt hydrogen er en ukonvensjonell utslippsfri energibærer og et svært viktig mål for prosjektet er å definere sikre rammer for etablering av nødvendig hydrogeninfrastruktur tilpasset bygge- og anleggssektoren.

Prosjektet skal levere forslag til veiledere og rammeverk for bruk av hydrogen i bygg og anleggssektoren, og vil benytte DNV som rådgiver og vil ha tett dialog med DSB og Oslo Brannvesen både i forkant av og under demonstrasjonen.

- I dette prosjektet, i likhet med all aktivitet i Hafslund, har sikkerhet førsteprioritet. Sammen med våre samarbeidspartnere gjennomfører vi risikovurderinger på ulike nivå i prosjektet for å ivareta sikkerheten og miljøet. Hydrogen er et strategisk viktig område for oss, og det er spesielt gøy å være med på å demonstrere hvordan det kan være en del av løsningen for utslippsfrie anleggsplasser i Oslo. Vi tror at et effektivt hydrogenmarked vil være nødvendig for at vi skal kunne oppnå et nullutslippssamfunn, og vi håper at prosjekter som dette, hvor vi demonstrerer bruk av hydrogen i reelle miljøer, er med på å ta oss raskere dit, sier Kristin Arnesen, forretningsutvikler hos Hafslund.

Utover dette vil prosjektet ha fokus på å vurdere i hvilke situasjoner grønt hydrogen er en konkurransedyktig energibærer ved å se på kommersiell bruk av hydrogen som energibærer på bygg- og anleggsplasser i Oslo på et mer generelt grunnlag.

Powered by Labrador CMS