Posten Norge deltar i prosjektet H2 Truck som skal få fortgang i overgangen til bærekraftig tungtransport i Norge.

Skal rulle ut 100 hydrogen-lastebiler i Norge

Prosjektet H2 Truck satser på å rulle ut minimum hundre hydrogenlastebiler på norske veier innen 2025. De har med seg blant andre Posten Norge og DB Schenker på laget.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Vi har samlet hele verdikjeden av transportbrukere, utbyggerne av stasjoner og produksjonsanlegg, og offentlige myndigheter til en felles innsats for å få dette til. Bærekraftig mobilitet, enten det gjelder mennesker, varer eller tjenester, ligger til grunn for utviklingen av all bærekraftig virksomhet, sier daglig leder Jan Carsten Gjerløw i Evig Grønn AS, som er prosjektansvarlig.

Hydrogen blir konkurransedyktig

Blant transportbrukerne i prosjektet, er DB Schenker, Posten og Bring, Rema 1000 og DNB.

- Vi har store ambisjoner for reduksjon av CO2-utslipp fra vår virksomhet. Tungtransporten over lengre strekninger er den vanskeligste å gjøre noe med, og der vil hydrogen være en viktig løsning. Vi ser nå muligheten til å teste ut de første hydrogenlastebilene gjennom samarbeidet i H2 Truck, sier bærekraftsansvarlig Per Ove Svartangen hos DB Schenker.

Daglig leder Jan Carsten Gjerløw i Evig Grønn AS, som er prosjektansvarlig.

- Vi vet at de første hydrogenlastebilene vil være kostbare, men forventer at prisen reduseres når produksjonsvolumene øker. Det er totalkostnaden som er viktig for oss. Hydrogen vil gradvis bli konkurransedyktig mot fossile løsninger, og vi ønsker å bidra til at det skjer så snart som mulig, sier han.

Også Posten og Bring er tydelige i sine ambisjoner:

- Posten og Bring har allerede Norges største elbil-flåte, og har startet omstilling av de tyngre kjøretøyene. Vi ser på hydrogen som en viktig del av løsningen. Vi skal være vårt ansvar bevisst, gå foran og være den grønneste aktøren i bransjen, sier Hege Sagplass, seniorrådgiver Miljø og Bærekraft i konsernet.

Fyllestasjoner

Prosjektets unike sammensetning, med sentrale aktører fra hele verdikjeden, skal sikre en robust utbygging. Infrastrukturen skal komme på plass før kjøretøyene, og bygges ut i takt med behovet. Det vil også sikre raskere lønnsomhet.

DB Schenker deltar i prosjektet H2 Truck som skal få fortgang i overgangen til bærekraftig tungtransport i Norge.

Det er selskapene Everfuel og Hynion som skal stå for utbyggingen av fyllestasjonene.

Everfuel lanserte nylig sine ambisjoner for en første fase utbygging av 15 fyllestasjoner rettet mot tungtransport, busser og taxiselskaper.

- Vi har tett kontakt med både lastebilprodusentene og logistikkselskapene, og jeg tror dette kan være forløsende nyheter som vil gjøre alle aktørene trygge på at de kan satse på hydrogen i forvissning om at hele verdikjeden faller på plass, sier Helge Holen, leder av Everfuel Norway.

Hynion har allerede hydrogenstasjoner på plass.

- Disse kan sikre en tidlig uttesting av hydrogenlastebiler. Deretter starter vi bygging av nye stasjoner på de lokasjonene som brukerne etterspør, sier Ulf Hafseld, daglig leder av Hynion.

Kamp om hydrogenlastebilene

Ute i verden foregår det i dag en hard konkurranse om å få levert de første hydrogenlastebilene til sin region.

- Vi er i dag i dialog med flere produsenter, og målet er å få i land en avtale med to av disse. Sannsynligheten for å lykkes er stor når vi kan presentere en såpass stor og robust verdikjede. Vi satser nå først på å få lastebiler til Osloregionen, som anses som attraktiv hos produsentene. Norges renommé som elbil-land er også en positiv faktor, sier Jan Carsten Gjerløw.

Kobler Norge med Europa

H2 Truck har funnet støtte og forankring i regionale myndigheters bærekraftarbeid.

- Osloregionen er et naturlig utgangspunkt for denne type prosjekt i Norge. Oslo kommune er pådriver med sitt prosjekt «Pilotby for utslippsfri tungtransport». Vi samarbeider nært med kommunen, som sammen med Viken fylkeskommune og bedrifter bidrar med finansiering til prosjektet. Vi kommer også til å utvide prosjektet til å innbefatte korridorer til flere norske regioner, sier Gjerløw. H2 Truck er også knyttet opp mot europeiske initiativ for grønn transport, som prosjektet String Hydrogen Corridor. Her er mandatet å legge til rette for bruk av hydrogenlastebiler mellom Oslo og Hamburg, sier Gjerløw.

- Lastebilene er de vanskeligste å få over på nullutslipp

Ifølge tall fra Miljødirektoratet, står transport for 31% av Norges klimagassutslipp. I Oslo står veitrafikken for nær halvparten av klimagassutslippene, og tungtransport står for 23% av disse. Veien mot lav- og nullutslipp er vanskeligere for tunge kjøretøy enn for personbiler.

- De tunge lastebilene er fortsatt de vanskeligste å få over på nullutslipp. Skal vi nå våre klimamål må omstillingen starte nå også i denne sektoren. Derfor er H2 Truck prosjektet viktig, og vi er veldig fornøyde med å ha fått med så mange tunge aktører i verdikjeden. Det er nettopp det som må til for å lykkes, sier Gjerløw.

Powered by Labrador CMS