Asfaltlaget som la den første asfalten med netto null klimautslipp for Skanska i Norge.
Asfaltlaget som la den første asfalten med netto null klimautslipp for Skanska i Norge.

Skanska la klimanøytral asfalt på E18

Det ble lagt klimanøytral asfalt på Vestkorridoren.

Publisert Sist oppdatert

På Lysaker utenfor Oslo, har Skanska startet arbeidet med første fase av Norges største veiprosjekt, E18 Vestkorridoren. Prosjektet har høye klimaambisjoner, og når riggplassen skulle asfalteres valgte de derfor asfalt med «netto null klimautslipp».

- Dette er første gang vi legger denne asfalten som vi kaller BioZero, forteller Erik Grimm-Strømme, som er leder av Skanska Industrial Solutions sin asfaltvirksomhet i Oslo.

Asfalt er tradisjonelt en stor bidragsyter av CO₂ i anleggsprosjekter, og det produseres rundt 8 millioner tonn asfalt hvert år i Norge.

- Med tanke på at tradisjonell asfalt gir et bidrag på ca. 50 kg CO₂-ekvivalenter per tonn, så sier det seg selv at vi må redusere de fossile utslippene fra asfalt. Det bør derfor være et godt marked for denne typen asfalt.

Bygget om asfaltfabrikken på Filipstad

Erik Grimm-Strømme, distriktssjef Skanska Industrial Solutions og Eilev Lilleland, prosjektleder for innledende fase av E18 Vestkorridoren.
Erik Grimm-Strømme, distriktssjef Skanska Industrial Solutions og Eilev Lilleland, prosjektleder for innledende fase av E18 Vestkorridoren.

Skanska har bygget om asfaltfabrikken sin på Filipstad i Oslo for å kunne produsere asfalten. For å lage asfalt med netto null utslipp så er det flere ting som må gjøres litt annerledes.

For det første må en andel av det tradisjonelle bindemiddelet som brukes i vanlig asfalt, Bitumen, erstattes med et biobindemiddel som er fossilfritt. I tillegg må andelen av gjenbrukt asfalt i tilslaget økes til 40%, samt at fabrikken og maskinparken må driftes på biobrensel. I sum gjør dette at asfalten, ifølge Skanska, får et CO₂ avtrykk som går i null.

Riggområdet som ble asfaltert ligger på Lysaker - tett på E18.
Riggområdet som ble asfaltert ligger på Lysaker - tett på E18.

- Alle tester og erfaringene vi har gjort oss i Sverige, viser at asfalten har samme bruksegenskaper som tradisjonell asfalt, sier Erik Grimm-Strømme som både håper og tror at de store bestillerne av asfalt får opp øynene for produktet.

- Stort potensial

Det var Skanskas prosjektleder Eilev Lilleland på E18 Vestkorridoren som ble den første bestilleren av den klimanøytrale asfalten. Han er overbevist om at denne typen asfalt er fremtiden og er glad for at prosjektet kan være med å teste og pilotere produktet slik at det blir et produkt de store offentlige byggherrene bestiller når veier skal bygges i fremtiden.

- Dette er en liten asfaltjobb. Vi legger ca. 375 tonn asfalt her på riggområdet, og dette gir oss en besparelse på vel 18.000 CO₂-ekvivalenter. Det er i seg selv ikke så mye, men det viser hvor stort potensialet er når man legger denne typen asfalt i store veiprosjekter, sier Lilleland.

Powered by Labrador CMS