Anders Geirstad, (t.v.), Skanska Norge og Ove Myrvåg, ass. vegdirektør signerte 5. juni kontrakt for bygging av Fornebukrysset-Strand.

Skanska og Vegvesenet signerte kontrakt på 4,6 mrd. kroner i dag

Skal bygge 6-felts motorvei med to sambruksfelt for lastebiler og kollektivtransport!

Assisterende veidirektør Ove Myrvåg og direktør Anlegg hos Skanska, Anders Geirstad, signerte i dag kontrakten på prosjektering og bygging av strekningen Fornebukrysset-Strand med en kontraktssum på 4,6 milliarder kroner.

Kontrakten på strekningen Fornbebukrysset- Strand er den største kontrakten på prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta, etappe 1 på Vestkorridoren.

Dagens signering innebærer at Skanska Norge skal prosjektere og bygge totalt 2,3 kilometer ny E18 mellom Fornebukrysset og Strand i Bærum kommune. Strekningen får 2x3 felt, der ett felt i hver retning blir sambruksfelt for kollektiv og tungbil.

Bygging av 660 meter av Høviktunnelen inngår også i kontrakten. I tillegg inngår byggingen av Vestre lenke fra Arenakrysset på Fornebu til entreprisegrensen i Gjønnestunnelen rett nord for Høviktunnelen. Det skal også prosjekteres og bygges hovedsykkelvei mellom Fornebukrysset og Strand.

Elektriske anleggsmaskiner

Anders Geirstad, direktør for Anlegg hos Skanska Norge takket for tilliten og viste til Skanskas visjon om å bygge for et bedre samfunn.

– Det vil vi være med på her på Vestkorridoren. Rett over ferien er vi i gang med full drift her. Og det skal vi gjøre på en måte som ivaretar naboer og bærekraft, sa han.

Assisterende veidirektør Ove Myrvåg tok i sin tale utgangspunkt i det Vegvesenets overordnede mål om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem som også dette prosjektet må levere på.

– I innkjøpsprosessen har vi blant annet stilt krav om bruk av elektriske anleggsmaskiner, noe Skanska har levert på. Dagens signering er også en stor milepæl på veien for bedre kollektivmuligheter og sykkelmuligheter. Jeg ser frem til åpningen av de nye veien i slutten av dette tiåret, sa han.

Powered by Labrador CMS