Slutt etter 46 år – Jan Opgård AS er konkurs

Ledelsen hos entreprenøren har jobbet store deler av 2023 med å omstrukturere selskapet, men det måtte til slutt meldes oppbud.

Publisert

Selskapet ble startet av Jan Opgård i 1977, og ble aksjeselskap i 1990. Etter 46 år i bransjen, derav mange år som den ledende maskinentreprenøren i Vest-Finnmark, er det nå slutt for Alta-bedriften som meldte oppbud 20. desember.

Omsetningen i 2022 var på 100,3 millioner kroner, men etter skatt endte årsresultatet på minus 16,3 millioner kroner.

Entreprenøren skal ha slitt med å få oppgjør fra flere av kundene, deriblant Gildeskål kommune og Dyrøy kommune. I tillegg opplyser styreleder Jan Opgård til Ifinnmark.no (krever abonnement) at selskapet har slitt med ettervirkningene fra «dårlige tunneljobber»; Ailegastunnelen på E6 vest for Alta og den nye Skarvbergtunnelen på E75.

Eierne, som er familien Opgård ved Jan selv, hans fire barn og to av barnebarna, tilførte Jan Opgård Holding AS 13,5 millioner kroner i ny egenkapital som ble overført til Jan Opgård AS.

LEDER: Daglig leder Jan Erik Opgård ved Jan Opgårds lokaler i Alta i 2015. Han har ikke ønsket å kommentere konkursen til AT.no.

I 2023 har utgiftene vært større enn inntektene, og man gikk i tillegg inn i året med negativ egenkapital på 10 millioner kroner. Ledelsen har i 2023 jobbet med en omstrukturering av selskapet.

Dette har vist seg vanskelig å gjennomføre.

Investerte i maskinparken og mistet oppdrag

iFinnmark (krever abonnement) skriver at Jan Opgård AS i 2023 har slitt med dyre leasingkontrakter etter å ha investert tungt i nye maskiner de siste årene. 

Samtidig som det ble investert i en oppgradering av maskinparken, falt flere store jobber bort, deriblant opparbeidelse av industriområdet på Markoppneset for Nussir.

Nedskalering

Fra å ha talt flere titalls ansatte på det meste, var bare tre igjen i begynnelsen november, som jobbet med å avslutte dyre avtaler og selge maskiner. Resten var sagt opp.

I starten av 2023 solgte Jan Opgård AS også unna sin transportavdeling til Jaro AS.

Uten ansatte, var Jan Opgård AS nødt til å gå ut av en avtale på veiprosjektet Vuolmmašjohka ved Veines på vestsiden av Porsanger, der Hak bygger ny bru og vei.

Powered by Labrador CMS