4. KVARTAL: Grafen viser utviklingen for 4. kvartal i 2019 – 2023 for de største undergruppene av anleggsmaskinstatistikken til MGF.

Solid siste kvartal reddet maskinsalget i 2023

MASKINSALGET: Det ble overlevert omtrent like mange maskiner i 2023 som i 2022. Et sterkt siste kvartal ga en solid innspurt på året.

Publisert Sist oppdatert

Salget/overleveringer av anleggsmaskiner i 2023 endte likt med året før, med 4572 maskiner totalt, skriver Maskingrossisternes Forening (MGF) i en pressemelding. Tallene som gjengis her, gjelder overleveringene til MGF-medlemmene.

Vekst i 4.kvartal

Fjerde kvartal endte med en vekst på 7% sammenlignet med samme kvartal i 2022. Overleveringene av nullutslippsmaskiner har økt i fjerde kvartal, og for 2023 endte det med en andel nullutslippsmaskiner på 4,55% mot 3,41% i 2022.

Etter en tilbakegang i tredje kvartal steg overleveringene i fjerde kvartal, slik at den ventede nedgangen i overleveringer ikke ble en realitet.

I fjerde kvartal isolert ble det overlevert 393 gravemaskiner på belter som er en økning på 9,8%, men på grunn av svake salgstall tidligere i 2023 endte kategorien med en nedgang på 8,4% for året. Samtidig fortsetter veksten for hjulgående gravemaskiner, og totalt i 2023 ble det en økning på 22,2% målt mot 2022 for denne kategorien.

Korrigering

TOTALT: Denne tabellen viser overleveringene av maskiner hvert kvartal i alle kategoriene gjennom 2023. Trykk på bildet for å gjøre det større. Tallene gjelder medlemmene til Maskingrossisternes Forening (MGF).

MGF melder at det i fjerde kvartal har vært en korrigering av tall fra tidligere innrapporteringer som gjør at vi får en differanse mellom tredje og fjerde kvartal for vektklassene 8,1 – 11 og 11,1 – 12 tonn. Totalt for året ser vi derfor en tilbakegang på den laveste vektklassen nevnt over, mens det er kommet inn flere maskiner i vektklassen 11,1 – 12 tonn hvor vi tidligere ikke har hatt salg. Når det gjelder de mest populære vektklassene ser vi en vekst for 2023 totalt sett på 18,45% for maskiner mellom 24,1 og 28 tonn, og for de mellom 28,1 og 33 tonn en økning på 8,68%. Mens maskiner mellom 14,1 og 16 tonn som er den vektklassen med nest høyest salgstall, ser vi en tilbakegang på 27,9% i 2023. Vi ser også en sterk vekst i store maskiner (over 40 tonn) for året totalt sett, med 46% økning til totalt 181 maskiner.

Hjullastere opp

I fjerde kvartal har det vært en sterk vekst i overleveringene av hjullastere, totalt 371 hjullastere. Dette er en økning på 35,4% målt mot samme kvartal i 2022.

Minigraverne har fortsatt fallet gjennom året, og fjerde kvartal isolert endte med 159 overleverte maskiner. Dette er en nedgang på 5,9% sammenlignet med samme kvartal i 2022.

For 2023 samlet er tilbakegangen for minigravere på 7,6%. Alle klassene gikk ned i antall overleveringer, bortsett fra 5,1 – 6 tonn hvor det ble en vekst på 12,6%.

Nullutslipp

AKKUMULERT: Her er tabellen for overleveringer i en akkumulert tabell for de som ønsker det.

Utviklingen i nysalget av nullutslippsmaskiner har vært nedadgående siden toppåret 2021 for gravemaskiner, og 2022 for alle typer maskiner. 2023 er imidlertid året med flest leverte nullutslippsmaskiner, samt høyeste andel av nysalget som nullutslipp, etter oppstart i 2018.

I 2021 var 4,7% av de overleverte gravemaskinene nullutslipp, for 2023 utgjør nullutslippsmaskiner 6,6% av gravemaskinene (hjul og belte). Det er tallene fra fjerde kvartal, hvor hele 83 maskiner ble levert, som drar resultatet opp. Leverandørene melder at bakgrunnen for den sterke veksten i siste kvartal, er leveranse av maskiner som var bestilt i 2021/22. De fleste skriver seg tilbake til den gamle tilskuddsordningen til Enova.

I fjerde kvartal isolert ble det levert 92 nullutslippsmaskiner, eller 7,8% av totalsalget på 1175 maskiner. For de tre kategoriene gravemaskiner, minigravere og hjullastere er prosentandelen i fjerde kvartal (tredje kvartal i parentes) som følger:

• Gravemaskiner 16,4% (2,5%)

• Minigravere 3,1% (4,7%)

• Hjullastere< 60hk 6,9% (2,1%)

Av overleveringer av totalt 4572 maskiner, er nullutslippsandelen i 2023 på 4,55%, og 2023 er således det året med høyest andel solgte nullutslippsmaskiner i Norge. Dette er en gledelig utvikling, men samtidig melder medlemmene våre om full brems i ordreinngang av denne typen teknologi etter endring av tilskuddsordningen.

- MGFs medlemmer er fornøyd med 2023, tatt i betraktningene utfordringer med prisutvikling og markedsutvikling. For 2024 forventer vi en stagnasjon av nysalget av anleggsmaskiner. Dette er på noe mer positivt enn prognosene CECE utarbeider for Europa, hvor det er forventet en ytterligere tilbakegang, skriver adm. direktør Tone Lindberg Grøstad i pressemeldingen.

GRAVEMASKINER PÅ BELTER: Figuren viser fordelingen for overleveringer av gravemaskiner på belter fordelt på vektklasser for fjerde kvartal 2023. Klasser med færre en 10 solgte maskiner er ikke tatt med.
NULLUTSLIPP: Figuren viser antall overleverte nullutslippsmaskiner pr. kvartal siden 2022. Klasser med færre en 10 solgte maskiner er ikke tatt med
Powered by Labrador CMS