Spansk, fransk og norsk selskap konkurrerer om europaveijobb

Kontraktsummen forventes å ligge på rundt 1,8 milliarder kroner.

Publisert

Statens vegvesen inviterer en spansk, en fransk og en norsk entreprenør til å bli med videre i forhandlinger og tilbudsgivning på hovedkontrakten i prosjekt E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen i Kristiansand.

Arbeidet omfatter bygging av ny firefelts E18/E39 over en lengde på ca. 1,4 km med to nye planskilte kryss. Eksisterende veier, jernbanespor og flere konstruksjoner skal rives, deriblant dagens E18 Vesterbrua fra 1980 (også kalt høybrua) samt Vesterveibrua (også kalt lavbrua) på lokalveinettet som krysser over jernbanen.

Hovedarbeidene består i bygging av flere konstruksjoner, veier og grøntanlegg, elektroinstallasjoner, utvidelse av dagens ferjeterminal, trafikkteknisk utstyr samt vei- og jernbaneomlegginger. I tillegg er det som en opsjon tatt inn bygging av nye billettboder og nytt tollbygg for Kristiansand havn hvor ferjeterminalen utvides.

I alt fem entreprenører meldte interesse for å bli prekvalifisert for konkurransen innen fristen 30. juni.

Statens vegvesen har nå valgt ut tre kvalifiserte entreprenører som vil bli invitert til å gi tilbud og delta i forhandlinger om hovedkontrakten i prosjektet.

Disse er:

  • Arbeidsfellesskapet JV Dragados - FCC
  • EIFFAGE Genie Civil
  • AF Gruppen Norge AS

Den utlyste entreprisen har en antatt kostnad på rundt 1,8 mrd. kroner og det er forventet en kontraktsinngåelse sommeren 2023.

Varighet på byggearbeidene vil bli tema i forhandlingene med leverandørene, men antas å bli ca. 5 år med en ferdigstillelse i 2028. Arbeidet skal gjennomføres som en totalentreprise.

Powered by Labrador CMS