Starter på fire nye driftskontrakter

Samlet verdi 1,1 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Veidekke har i løpet av våren inngått fire nye kontrakter om drift og vedlikehold av fylkesveier. Kontraktene har en varighet på fem år pluss opsjoner på forlengelse, og samlet kontraktsverdi er 1,1 milliarder kroner.

- Vi ser frem til å starte de nye kontraktene i september og gjøre det vi kan for at trafikantene opplever så gode og sikre kjøreforhold som mulig på alle de 11.100 kilometerne vei som vi nå har ansvar for rundt i landet. Det er bra konkurranse om disse jobbene, så er vi godt fornøyd med uttellingen i årets anbudsrunde, sier direktør Kjell Otto Bragstad i Veidekke Infrastruktur.

Drift- og vedlikehold omfatter rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på veinettet (inkludert gang- og sykkelveier) for å få trafikken trygt og effektivt frem, samt å ta vare på veiene for å sikre ønsket levetid. Det betyr i praksis brøyting, strøing, salting, tunnel- og skiltvask, drift av grøntarealer, grøfterensk, sikre avløp, renhold av veiene og rasteplasser samt beredskap ved ulykker og ekstremvær.

- Kontraktene har vi vunnet etter gode prosesser med grundige risikoanalyser som gir oss et solid grunnlag for å utføre det arbeidet som kreves samtidig som vi sikrer sunn økonomi i virksomheten, sier Bragstad.

De nye kontraktene gjelder fra 1. september. Etter det vil Veidekke ha 22 drifts- og vedlikeholdskontrakter for riks- og fylkesveier fra Finnmark i nord til Agder i sør med en total årlig omsetning på ca. 1,5 milliarder kroner. Totalt vil årets tildelingsrunde medføre at Veidekkes omsetning innen drift og vedlikehold av veier øker noe.

Kontrakten på 286 millioner gikk inn i Veidekkes ordrereserve for første kvartal. De øvrige (på til sammen 819 millioner) inngår i ordrereserven for andre kvartal 2022.

Powered by Labrador CMS