Ny E39 som skal bygges mellom Betna og Hestnes i Heim kommune (Trøndelag) markert med rødt.

Stor veikontrakt til Bertelsen & Garpestad

Tildelt bygging av E39 Betna-Hestnes, i konkurranse med to andre. Se hvem som kom med tilbud.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Entreprenøren Bertelsen & Garpestad AS har vunnet anbudskonkurransen om å bygge ny E39 mellom Betna og Hestnes i Heim kommune (Trøndelag).

Kontrakten omfatter prosjektering og bygging av 12,8 kilometer ny tofeltsvei. Veien vil få en strekning på cirka ni kilometer med fartsgrense 90 km/t. I tillegg til veibyggingen, består anlegget av tolv konstruksjoner med lengde fra elleve til 136 meter. Arbeidet skal utføres som totalentreprise der prosjekteringen inngår i leveransen.

Tilbudene

Entreprenørselskapet var en av tre leverandører som etter prekvalifisering fikk invitasjon til å levere tilbud på oppdraget, og det var Bertelsen & Garpestad AS som hadde best forhold mellom pris og kvalitet.

- Jeg er fornøyd med konkurransen. Vi har hatt tre kompetente leverandørgrupperinger som alle var innenfor styringsrammen vår i sine endelig tilbud, sier prosjektleder Odd Helge Innerdal i Statens vegvesen.

Bertelsen & Garpestad er innstilt som vinner av anbudskonkurransen med en konkurransesum på ca. 668 millioner kroner. Tilbudssummen på ca. 798 millioner kroner ligger innenfor Statens vegvesens styringsramme for prosjektet.

Tilbyderne hadde etter kontrollregning og noen korrigeringer følgende tilbuds- og konkurransesummer:

  • Bertelsen & Garpestad AS, tilbudssum 797.964.692 kroner, konkurransesum 668.139.692 kroner.
  • Arbeidsfellesskapet Syltern Metrostav, tilbudssum 789.128.240 kroner, konkurransesum 686.503.240 kroner.
  • Hæhre Entreprenør AS, tilbudssum 774.520.914 kroner, konkurransesum 710.620.914 kroner.

Oppdraget skal gjennomføres som totalentreprise, og Bertelsen & Garpestad har med seg Veidekke Entreprenør AS som underentreprenør på konstruksjon og Sweco Norge AS som ansvarlig prosjekterende.

Merverdivurderingen

En merverdivurdering ga en merverdi som ble trukket fra tilbudssummen. Dette ga konkurransesummen som var avgjørende for tildelingen av oppdraget.

Disse elementene ble vurdert og verdsatt:

  • Tilbydernes plan for gjennomføring av oppdraget
  • Organisering og tilbudt nøkkelpersonell
  • Ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet
  • Anleggets kvalitet

Klagefristen for tilbyderne er 22. oktober. Dersom det ikke kommer inn klager på anskaffelsen, vil Vegvesenet signere kontrakt med Bertelsen & Garpestad AS etter at denne fristen har gått ut.

Powered by Labrador CMS