Deler av område som inngår i entreprisen; flyplass, tankanlegg og veien ut til Kapp Amsterdam.

Store Norske velger Hæhre til siste entreprise

Hæhre Entreprenør AS er valgt til å fjerne bygg, infrastruktur, veier, tankanlegg, kraftstasjon, kaianlegg og en flyplass: Siste rest av gruvesamfunnet Svea på Svalbard.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Med denne kontrakten går vi mot slutten av et unikt miljøprosjekt, som har gått ut på å fjerne alle spor etter industriell og menneskelig aktivitet i området Svea og Lunckefjell på Svalbard. Arbeidet er gjennomført i et krevende, arktisk klima, og vi ligger an til å ferdigstille prosjektet to år før tiden, og med en totalkostnad på under 1,7 milliarder kroner. Dette er betydelig lavere enn opprinnelig kostnadsramme for prosjektet, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Opprinnelig var det satt av 2,5 milliarder kroner til oppryddingen.

I Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell fjernes bygg og infrastruktur, deriblant veier, tankanlegg, kraftstasjon, kaianlegg og en flyplass.

Store Norske har inngått en avtale med Hæhre Entreprenør AS for gjennomføring av Svea Fase 2B-2. Dette er siste entreprise i prosjektet, og består i hovedsak av masseflytting og terrengarrondering.

- Hæhre Entreprenør hadde også kontrakten på de to første fasene av opprydningen, som foregikk i Lunckefjell og over Marthabreen, og opprydning av veier og infrastruktur knyttet til Svea Nord-gruva. De har vist at de takler de krevende klimaforholdene og logistikkutfordringene i Svea, og de har levert godt på HMS, kvalitet, fremdrift og ikke minst samarbeid, sier prosjektleder Gudmund Løvli i Store Norske.

Fakta om Svea og Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell

  • Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell går ut på å fjerne alle spor av menneskelig aktivitet i området Svea og Lunckefjell på Svalbard (Spitsbergen). Bygg og infrastruktur fjernes, deriblant veier, tankanlegg, kraftstasjon og en flyplass. Når området forlates, skal isbreene og fjellsidene fremstå mest mulig upåvirket.
  • Hæhre Entreprenør AS hadde kontrakten på Fase 1 av opprydningen, som foregikk i Lunckefjell og over Marthabreen, samt Fase 2A, opprydning av veier og infrastruktur knyttet til Svea Nord-gruva.
  • AF Decom har kontrakten på Fase 2B, som er riveentreprisen med fjerning av bebyggelse i Svea Sentrum.
  • Siste fase, Fase 2B -2, skal foregå fra Svea sentrum til og med Kapp Amsterdam, med blant annet fjerning av flyplass og godskai. Kontrakten består i hovedsak av masseflytting og terrengarrondering.
  • Prosjektet anslås å koste totalt 1,7 milliarder kroner. Det opprinnelige kostnadsanslaget på 2,5 milliarder kroner.

Kontrakten består i hovedsak av masseflytting og terrengarrondering, og inkluderer fjerning av flyplass og godskai. Store Norske forventer å signere kontrakten i begynnelsen av november 2021. Forventet anleggsstart er april 2022, med ferdigstillelse sommeren 2023.

- En ære å få sette kronen på verket

- For Hæhre Entreprenør er dette nok et viktig prosjekt, og vi er både stolte og glade over å ta blitt valgt ut blant mange sterke konkurrenter til å gjennomføre nok en entreprise i Miljøprosjektet Svea og Lunckefjell sier Gudmund Roen, daglig leder i Hæhre Entreprenør AS.

- Vi er veldig fornøyde med å få fornyet tillit fra Store Norske, og vi gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet vi har hatt i de tidligere prosjektene i Svea. Det er en ære å få oppgaven med å sette kronen på verket i dette ambisiøse miljøprosjektet, sier daglig leder og prosjektleder i Hæhre Arctic Audhild Storbråten.

- Selv om det er noen utradisjonelle utfordringer og kan være friskt i støytene, så er det artig med prosjekter utenfor allfarvei på Svalbard.

Skal fremstå som urørt

Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell følger regjeringens vedtak om å avvikle gruvedriften i Svea og Lunckefjell, og tilbakeføre gruvesamfunnene i Svea til naturen. Gruvene i Svea har levert kull som råvare til industrien siden 1917. Når området forlates, skal isbreene og fjellsidene fremstå mest mulig urørt.

- Vi har gjennomført en grundig anbudsprosess og er fornøyde med interessen for oppdraget. Tilbyderne viser høy grad av profesjonalitet og god forståelse for oppgaven. Kvaliteten på tilbudene har vært høy, spesielt når det gjelder sikkerhet, ytre miljø og fremdrift. Dette er områder som vi har vektet tungt sammen med pris, ved valget av Hæhre Entreprenør, sier Ertsaas.

Han fremhever også at det gode samarbeidet med myndighetene, valg av faglig sterke rådgivere og svært motiverte og kvalifiserte entreprenører så langt har vært avgjørende for gjennomføringen av prosjektet.

Følg med på hvordan det ser ut i Svea på webkamera Svea og på Kapp Amsterdam

Powered by Labrador CMS