BRENSELCELLE: En Hilux som er brenselcelle-batterielektrisk, er blant kjøretøyene Toyota videreutvikler for Europa-markedet.

Storsatsing på hydrogen

Toyota Hydrogen Factory skalerer opp europeiske aktiviteter.

Publisert Sist oppdatert

Toyota Motor Company etablerte Hydrogen Factory i Japan tidligere i år, og nå introduserer Toyota en tilsvarende satsing også i Europa. Det skal sikre en koordinert tilnærming til kommersialisering av hydrogenteknologi og -systemer, som spenner over alt fra utvikling og produksjon, til salg i Europa.

Hydrogen Factory Europe vil være ansvarlig for å produsere et økende antall hydrogensystemer. I tillegg er målet å bidra til å etablere flere kommersielle partnerskap. Dette er i tråd med Toyotas strategi om å oppnå karbonnøytralitet i Europa innen 2040 – ti år før Toyotas globale mål.

Europa skal bli størst innen hydrogen

Toyota forventer at Europa vil være et av verdens største markeder for hydrogen innen 2030. Med jevn vekst av ulike mobilitets- og kraftproduksjonsløsninger, er potensialet stort. Økende investeringer og regulatoriske tiltak intensiverer Europa utviklingen av hydrogeninfrastruktur og dermed mulighet for vekst i markedet. Disse inkluderer 45 milliarder euro fra EU-programmet Green Deal og 284 millioner euro fra EUs transportinfrastrukturfond til installasjon av hydrogenstasjoner.

LEDER: Thiebault Paquet er visepresident i Toyota Europa og leder for hydrogenvirksomheten.

Nylig besluttet fornybardirektivet (REDIII) at 42 prosent av hydrogen som brukes av industrien i Europa, skal komme fra bærekraftige kilder innen 2030. Sammen med planene om å bygge hydrogenfyllestasjoner med 200 km mellomrom langs kontinentets transportkorridorer TEN-T (trans-European Transport Network), så posisjonerer Europa seg godt for å ta i bruk hydrogenteknologi.

– Europa bekrefter troen på hydrogen som et langsiktig tiltak, og det gjør vi også. Vi vil fortsette å utvikle hydrogenbiler og andre lette kjøretøy. Samtidig har vi utvidet vårt fokus mot tungtransport for å støtte utvidelsen av levedyktig hydrogeninfrastruktur. Vi tar sikte på å videreutvikle og lære gjennom testing i vårt eget nettverk og med partnere som deler vår tilnærming, sier Thiebault Paquet, visepresident i Toyota Europa og leder for hydrogenvirksomheten.

Et spekter av mobilit etsprodukter

I 2015 introduserte Toyota Mirai, verdens første masseproduserte hydrogenbil. En forbedret hydrogenteknologi ble benyttet i den neste generasjonen Mirai, som ble lansert i 2020, og er også å finne i den helt nye Toyota Crown, som ble vist frem i Japan tidligere i år.

Prototypen er produsert av et Toyota-ledet konsortium i Storbritannia, som også demonstrerer hvordan hydrogen kan tas i bruk i en pickup. Takket være at hydrogen er lett i vekt, kan man oppnå høyere nyttelast og tilhengerkapasitet sammenlignet med andre nullutslippsalternativer. I tillegg har hydrogenbiler både lang rekkevidde og relativ rask tanking.

Toyota har de siste årene også integrert sin hydrogenteknologi i tungtransport, og har nylig gått inn i det europeiske lastebilmarkedet med hydrogendrevne lastebiler fra den franske produsenten Hyliko og Nederland-baserte VDL Groep. Toyota vil bruke de hydrogendrevne VDL-lastebilene til å avkarbonisere sin egen logistikkvirksomhet. 

LASTEBILER: Toyota satser også på å utvikle og produsere lastebiler med brenselcelleteknologi.

Selskapet utvider også partnerskapet med Corvus i Norge for fremtidige maritime løsninger som bruk i skip og andre fartøy. Videre vil det franske mobilitetsselskapet GCK benytte Toyotas hydrogenmoduler til å konvertere dieselbusser til nullutslipps hydrogenkjøretøy.

Den neste generasjonen hydrogenteknologi

Basert på sin omfattende erfaring, utvikler Toyota neste generasjons hydrogenteknologi som forventes å levere bransjeledende ytelse gjennom lengre levetid og reduserte kostnader. 

Den nye hydrogenteknologien, planlagt for salg i 2026, vil innebære en høyere effekttetthet. Det forventes å gi 20 prosent økning i rekkevidde, mens tekniske fremskritt og økt produksjonsvolum, forventes å bidra til å redusere kostnadene med mer enn en tredjedel.

Videre forskning ser også på potensialet til skalerbare løsninger som eksempelvis utforming av drivstofftanker med komplekse former for å være kompatible med kjøretøy av forskjellige størrelser.

Powered by Labrador CMS