Hurtigruten Svalbard skal fortsatt drive Polarhotellet og resten av hotellene, restaurantene og butikkene i Longyearbyen selv om bygningsmassen selges til Store Norske.

Støtter Store Norske-kjøp på Svalbard

Nærings- og fiskeridepartementet vil bidra med penger til Store Norskes kjøp av Hurtigrutens hoteller, boliger og næringslokaler på Svalbard.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Store Norske er en sentral aktør på Svalbard. Selskapet er allerede aktiv innenfor eiendomsforvaltning lokalt, og har næringseiendom som ett av flere satsingsområder. Kjøpet av disse bygningene passer godt inn i Store Norskes strategi, og vil styrke selskapet, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Hoteller, boliger og næringslokaler

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK) offentliggjorde i dag at de kjøper Hurtigruten Svalbards bygninger på Svalbard. Kjøpet inkluderer hoteller, boliger og næringslokaler. Partene inngår også en langsiktig avtale om at Hurtigruten skal stå for drift av hotellene.

Avtalen mellom Store Norske og Hurtigruten er inngått på kommersielle vilkår og transaksjonen skal gi en forretningsmessig avkastning. Nærings- og fiskeridepartementet har vurdert transaksjonen ved hjelp av finansiell og juridisk rådgiver.

690 millioner kroner

Transaksjonen har en ramme på 690 millioner kroner, hvorav 105 millioner kroner er avhengig av at Hurtigruten oppnår sine vekst- og omsetningsmål for hotelldriften.

Nærings- og fiskeridepartementet vil bidra med finansiering på kommersielle vilkår, gjennom egenkapital til Store Norske (40 prosent av beløpet) og lån (60 prosent). Departementets tilslutning og bidrag gis med forbehold om samtykke fra Stortinget. Departementet vil legge frem saken for behandling i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK)

  • SNSK er heleid av Nærings- og fiskeridepartementet.
  • Statens begrunnelse for eierskapet fremgår av eierskapsmeldingen. Målet er blant annet å ha en aktør på Svalbard som bidrar til at samfunnet i Longyearbyen opprettholdes og videreutvikles på en måte som understøtter de overordnede målene i norsk svalbardpolitikk, som beskrevet i svalbardmeldingen.
  • Store Norskes virksomhet består av gruvedrift, utvikling og forvaltning av bolig- og næringseiendoms, energi og logistikk.
  • Næringseiendomsaktivitetene skal drives på forretningsmessig grunnlag, og understøtte de overordnede målene i norsk svalbardpolitikk.

Powered by Labrador CMS