Sweco Norge tildelt bygging av ny flyplass

Først ble Peab Anlegg/Hæhre Entreprenør tildelt jobben. Nå er Sweco Norge tildelt jobben.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Avinor har valgt å tildele Sweco Norge kontrakten for byggherreorganisasjon i forbindelse med byggingen av ny lufthavn Mo i Rana. Tildelingen gjøres etter «en omfattende utvelgelsesprosess med konkurranse mellom fire sterke tilbydere».

Det er besluttet at utbyggingen skal gjennomføres som en samspillsentreprise med målpris. For å sikre maksimal gevinst av denne kontraktstrategien, har «Right Management» bidratt i prosessen med å evaluere kompetansen til de tilbudte kandidatene, og deres evne til å fungere godt som team.

Først fikk Peab Anlegg/Hæhre Entreprenør jobben

Peab Anlegg, med Hæhre Entreprenør som UE, ble tildelt kontrakt på byggingen av denne flyplassen i 2020 av Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS.

Våren 2020 vedtok Samferdselsdepartementet at Avinor skulle overta ansvaret for den videre planleggingen og byggingen av den nye flyplassen.

Nå er det altså Sweco Norge AS som er tildelt jobben med å bygge flyplass.

- Best forhold mellom pris og kvalitet

Alle tilbyderne har gitt positive tilbakemeldinger til konkurranseprosessen, og uttrykt at de setter pris på, og ser en merverdi i de nye metodene som har vært tatt i bruk for å evaluere kompetanse ved denne anskaffelsen, ifølge Avinor.

- Tilbudet fra Sweco Norge AS har det beste forholdet mellom pris og kvalitet med utgangspunkt i konkurransegrunnlagets tildelingskriterier. Gjennom anskaffelsesprosessen har Sweco Norge på en overbevisende måte vist at oppdraget vil gjennomføres etter den standarden Avinor forventer, sier prosjekt og utbyggingsdirektør Erik Krogseth i Avinor.

Fremdriften i prosjektet

Avinor mottok i sommer tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra midlertidig anleggsvirksomhet fra Statsforvalteren i Nordland, noe som har vært en viktig avklaring for å sikre fremdriften i prosjektet.

Avinor planlegger nå «dialog med markedet vedrørende entreprisekontrakt innen medio september med mål om kontraktsinngåelse første kvartal 2022».

Avinor avventer det formelle oppdragsbrevet fra departementet, som bekrefter Stortingsvedtaket og beskriver hva som skal bygges. Oppdragsbrevet er et viktig fundament for samarbeidsavtalen.

Partene startet imidlertid dialogen før sommeren, og arbeidet tas opp igjen nå etter sommerferien.

Powered by Labrador CMS