TIL BANE NOR: Thor Gjermund Eriksen slutter i Norsk Tipping og blir konsernsjef i Bane Nor innen 1. november.

Thor Gjermund Eriksen blir ny konsernsjef i Bane Nor

Den tidligere NRK-toppen, og sist administrerende direktør i Norsk Tipping, tar over topplederrollen i Bane Nor innen 1. november 2023.

– Det er med stor tilfredshet jeg kan informere om at Thor Gjermund Eriksen har takket ja til konsernsjefjobben i Bane Nor, sier Cato Hellesjø styreleder i Bane Nor.

– Eriksen har med sitt store samfunnsengasjement, betydelig ledererfaring fra komplekse og store virksomheter og sin forståelse for statlig eierskap og politiske beslutningsprosesser, svært gode forutsetninger for denne topplederrollen. I valg av konsernsjef har styret også vektlagt Thor Gjermund Eriksen sin tydelige forståelse av utfordringene og mulighetene for Bane Nor og jernbanen, hans erfaring med å jobbe tett med fagforeninger og ikke minst evnen til å skape trygghet og stolthet i virksomheter han leder. Vi er svært fornøyde med ansettelsen, sier Hellesjø.

Var tidligere journalist

Thor Gjermund Eriksen var tidligere journalist og redaktør i Dagbladet og Aftenposten, før han i 2006 ble direktør og senere konsernsjef i Amedia. I 2013 begynte han som kringkastingssjef i NRK, en rolle han hadde frem til høsten 2022. Det siste året har Eriksen vært administrerende direktør i Norsk Tipping.

– Bedre og mer jernbane, må være en del av løsningen når vi skal gjennom det grønne skiftet. Det finnes vel knapt noen viktigere oppgave enn å bidra til det. Sammen med nesten 5000 medarbeidere i Bane Nor, ser jeg fram til å jobbe for et bedre togtilbud. Ambisjonen må rett og slett være at folk som skal på jobben eller sende gods, kan stole på toget i større grad enn i dag. Bane Nor har et hovedansvar for det, men vi må jobbe bedre og mer samordnet i hele jernbanesektoren, sier Thor Gjermund Eriksen.

Bråtebæk

Siden mars 2023 har Henning Bråtebæk vært konstituert som konsernsjef i Bane Nor. Bråtebæk fortsetter konstitueringen frem til Eriksen er på plass. 

– Styret er meget takknemlige for jobben Bråtebæk gjør. Han har ledet Bane Nor på en utmerket måte disse månedene, og fortsetter det gode arbeidet fremover. Fra høsten ønsker Bråtebæk å lede den nye divisjonen for drift og vedlikehold i Bane Nor. Styret og Bane Nor er heldige som får Bråtebæk som leder av denne divisjonen. Han har lang erfaring fra samferdselssektoren, både jernbane og luftfart, sier Cato Hellesjø. 

Powered by Labrador CMS