Det skal bygges ny firefelts riksvei fra Sør-Tjora til Kontinentalveien i Sola kommune.
Det skal bygges ny firefelts riksvei fra Sør-Tjora til Kontinentalveien i Sola kommune.

Tildeling: Tre ville bygge firefelts vei

Stangeland Maskin AS, Bjelland AS og Nordbø Maskin AS ville bygge riksveistrekning.

Publisert Sist oppdatert

Tre entreprenører var med i finalerunden for å bygge den neste etappen på Transportkorridor Vest, ny firefelts riksvei fra Sør-Tjora til Kontinentalveien i Sola kommune i Rogaland.

Det skilte i utgangspunktet ikke mye mellom de tre lokale entreprenørene, men etter samtaler og forhandlinger ble Bjelland AS valgt til å bygge den neste etappen for Transportkorridor Vest Rv. 509.

Tilbudene:

  • Stangeland Maskin kroner 388.457.695 kroner
  • Bjelland AS kroner 391.191.551 kroner
  • Nordbø Maskin AS kroner 410.905.351 kroner

- For å komme frem til valget av entreprenør brukte vi tildelingskriterium som fremdrift, nøkkelpersonell, HMS og kvalitet. Og etter forhandlinger og avklaringer hadde Bjelland AS det beste tilbudet totalt sett og er den entreprenøren som blir tildelt kontrakten, sier delprosjektleder i Statens vegvesen Hallvor Solheim.

Delprosjektleder i Statens vegvesen Hallvor Solheim.
Delprosjektleder i Statens vegvesen Hallvor Solheim.

Han håper at kontrakten kan signeres når klagefristen går ut om ti dager.

- Går alt etter planen blir det anleggsoppstart til høsten, sier Solheim.

Arbeidenes art og omfang

Det skal bygges ny firefelts riksvei fra Sør-Tjora til Kontinentalveien i Sola kommune.

Etappen er en del av prosjektet Transportkorridor Vest som strekker seg fra Sømmevågen til Sundekrossen. Fra Sømmevågen til Sola skole er ny firefelts riksvei allerede ferdigstilt. Prosjektet er en del av Bymiljøpakke Nord Jæren.

Denne etappen starter nord for rundkjøring ved Sola skole og avsluttes nord for rundkjøring Tanangerveien/Kontinentalveien. I tillegg til riksvei skal det bygges gang og sykkelvei, lokalveier og samleveier. Prosjektet er en del av Bymiljøpakken.

Trafikken på Tanangerveien Rv. 509 sør for Kontinentalveien har årsdøgntrafikk på ca. 14.800 biler (2019) med en andel tungtrafikk på 10%.

Powered by Labrador CMS