CITYKAT: I oktober i fjor fikk Total Uteservice levert en Bucher CityKat VR50e av Sigurd Stave AS. Nå skal entreprenøren forberede seg på å drifte over 150 mil fylkesveier i Innlandet.

Total Uteservice skal drifte 1586 kilometer fylkesveier

TRE DRIFTSKONTRAKTER: Entreprenøren skal drifte og vedlikeholde 1586 kilometer fylkesvei i tre geografiske områder i Innlandet.

Publisert Sist oppdatert

Innlandet fylkeskommune lyste før jul ut tre anbudskonkurranser om drift og vedlikehold av fylkesveier. Etter gjennomgang av de innkomne tilbudene, har Innlandet fylkeskommune inngått kontrakt med Total Uteservice AS i disse tre geografiske områdene:

  • I Elverum, Åmot, Stor-Elvdal og deler av Løten og Våler skal entreprenøren drifte og vedlikeholde totalt 487 kilometer fylkesvei. Denne kontrakten er på seks år med en mulighet til å forlenge kontrakten med et år. Kontrakten har en verdi på 236.528.545 kroner.
  • I Rendalen, Engerdal og Trysil skal Total Uteservice AS drifte og vedlikeholde 559 kilometer fylkesvei. I dette området er også kontrakten på fem år med en mulighet til å forlenge med et år. Kontraktsverdien på denne kontrakten er på 189.406.570 kroner.
  • I Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten skal Total Uteservice AS drifte 540 kilometer fylkesvei. Kontrakten i Gjøvik og Toten-kommunene er på seks år med mulighet til forlengelse på et år. Denne kontrakten har en kontraktsverdi på 279.506.891 kroner. 

Skal bruke tiden til å forberede seg

Innlandet fylkeskommune undertegnet nylig de tre kontraktene med Total Uteservice. Entreprenøren starter i oppdragene 1. september 2024.

- Frem til 1. september blir fylkesveiene driftet av entreprenørene som vi har kontrakt med ut august. Frem til da skal Total Entreprenør AS forberede seg for oppdragene som venter de neste årene, forteller seksjonssjef Arne Fredheim i Innlandet fylkeskommune. 

Fra brøyting til kantslått

Det er varierte oppgaver som driftsentreprenøren skal gjøre for Innlandet fylkeskommune. Blant de sentrale oppgavene er brøyting og strøing om vinteren, rengjøring av veiene om våren, kantslått om sommeren og registrering og utbedring av feil og mangler hele året.

- Disse oppgavene er viktig for å sikre god fremkommelighet og trafikksikkerhet på fylkesveiene, sier Iselin Vistekleiven som er leder av hovedutvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Powered by Labrador CMS