SPESIALISERT: Hadeland Maskindrift AS har spesialisert virksomheten sin på veivedlikehold, og gjerne i trange strøk.

Trangere og trangere i hovedstaden

Mindre plass å utføre jobben på for Hadeland Maskindrift.

Publisert

Hadeland Maskindrift AS har driftskontrakt i Oslo sentrum for Oslo kommune og på Romerike for Viken fylkeskommune. Det har vært noen krevende utfordringer i vinter, og én ting som er helt sikkert på kontrakten i Oslo sentrum, er at det bare blir mindre plass å utføre jobben på!

Daglig leder Ola Gunnar Kjos i Hadeland Maskindrift AS sier det mest spesielle med veidriften denne vinteren, er at det har vært så mye is.

STYRER SKUTA: Ola Gunnar Kjus er daglig leder i Hadeland Maskindrift.

Mye høvling

– Det har vært litt trøblete med så mye is. Det har knapt vært mildværsperioder, og vi har fått liten hjelp sånn sett. Det har gjort at det er blitt mye mer høvling enn vanlig, sier Kjos.

Høvelen er mest brukt i landlige områder som på kontrakten på Romerike, mens i Oslo sentrum har det gått mer i salting for å bekjempe issvullene. Kravene i Oslo har endret seg en del de senere årene.

– Tidligere kunne vi legge snø på sykkelveiene, men nå skal mange av veiene være svarte, altså sykkelveier, fortau og alt skal være åpent hele året. Det er blitt veldig mye trangere i Oslo, og når det snør mye er det også kapasitetsutfordringer på lekteren, sier Kjos.

Kontrollert smelting

VEIHØVEL: I vinter er veihøvelen blitt flittig brukt. Kampen mot is har vært stor denne vinteren.

Lekteren er et snøsmeltingsanlegg som ligger på Oslo havn. Hit kjøres snø som brøytes i Oslo-området, og i anlegget males den ned slik at den ikke består av store isklumper. Deretter smeltes den ved hjelp av sjøvann, og vannet renses før det slippes ut i Oslofjorden.

– I vinter har vi kjørt bort ca. 55.000 m³ snø, hvilket tilsvarer ca. 2500 lastebillass, sier Kjos om omfanget.

For når snøen laver ned, er det bare å rykke ut for Hadeland Maskindrifts 125 ansatte, pluss innleide styrker som er omtrent like mange vinterstid. På de to driftskontraktene selskapene har i og rett utenfor Oslo, er det hele 150 ulike brøyteruter de skal gjennom! I Oslo sentrum har Hadeland Maskindrift ansvaret for ca. 290 km vei, 450 km fortau og 30 km gangveier. I Viken fylke har selskapet ansvaret for 59 km vei og 12 km fortau.

2500 LASS: Rundt 2500 lastebiler med snø er kjørt til snøsmeltings/rense-anlegget som ligger på Oslo havn.

Men på enkelte steder, og igjen gjelder dette spesielt i hovedstaden, blir det så trangt med brøytekanter og trafikkavvikling at Oslo kommune noen steder må sette opp skilter med «parkering forbudt» langs veiene. Dette for å sikre fremkommelighet, og at for eksempel trikken skal komme frem.

Da blir det kjeft

– Men det er klart det blir en del meldinger av sånt, og det forstår jeg på sett og vis. Det er veldig mange som bor i Oslo, og det er ikke alle som forstår oss og våre utfordringer, sier han.

Kjos sier de har strødd mye denne sesongen, og alt som er lagt ut skal opp igjen. Normalt er feiejobben i gang før påske, men i år er Kjos mer usikker på om de rekker det. Grunnen er at vinteren nekter å gi slipp, og at det stadig er kuldeperioder som tviholder på isen som ligger en rekke steder.

LASTING: Det er ikke alle stedene snøfreser kommer til, og i disse områdene må snøen lastes over i bil med tyngre skyts.

Magnesium

En annen utfordring man ofte har i hovedstaden om vinteren, er svevestøv, men akkurat dette har ikke vært så ille denne vinteren, påpeker Kjos. Svevestøvproblematikken er verst når det er kaldt, tørt, vindstille og når byens innbyggere fyrer mye med ved.

– Men vi får rapporter hver morgen fra Oslo kommune om nivået på svevestøv, og agerer ut fra disse hva vi skal gjøre. Når veiene er bare, feier vi hovedveiene året rundt, men vi har ikke fått gjort dette så mye i vinter. Når det er behov for å bekjempe svevestøvet under forhold som i vinter, så har vi brukt magnesium, sier Kjos.

Powered by Labrador CMS