Her rett oppstrøms for dagens Stavåbru i Rennebu, blir den midlertidige brua for E6-trafikken bygget.

Tre vil bygge midlertidig bru

Det er stor forskjell i prisen de har satt på oppdraget.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

I høst skal E6-trafikken flyttes over på ny midlertidig bru over Stavåa i Rennebu i Trøndelag, sør for Trondheim.

Før det kan skje, må nye brufundamenter bygges, og det skal foregå i sommer. Oppdraget omfatter bygging av alle nødvendige betong- og stålarbeider for fundamenter og pilar til den midlertidige brua. I tillegg må det bygges ny vei i begge ender av den nye brua for å koble på eksisterende E6. Til sammen 150 meter vei.

Ved tilbudsåpningen 7. juni var det kommet tre tilbud:

  • Winsnes Maskin & Transport AS, 18.161.173,00 kroner
  • Gjermundshaug Anlegg AS, 27.877.611,00 kroner
  • Johs. J. Syltern AS, 29.900.154,00 kroner

- I utgangspunktet er det den entreprenøren som har gitt det laveste pristilbudet som vinner, men først skal vi kvalitetssikre og kontrollregne tilbudene. Vi tar vi sikte på at vi kan undertegne kontrakt med entreprenøren i løpet av juni, sier prosjektleder Janne Staulen Venes i Statens vegvesen.

Illustrasjon av den midlertidige brua for E6-trafikken over elva Stavåa, ei Mabey-bru som er en type fagsverksbru.

Anleggsarbeid i sommer og høst

Den midlertidige brua bygges rett oppstrøms av dagens Stavå bru. Den er nå i produksjon i England. Den er av typen Mabey-bru og får to kjørefelt. Brua skal monteres på stedet og kommer til Rennebu fordelt på mer enn 30 lastebillass. Brua er over 500 tonn i totalvekt.

Dagens Stavå bru over elva Stavåa sør for Berkåk i Rennebu kommune har skader i hovedbæresystemet som reduserer kapasiteten. Framtidig E6 vil bli lagt i ny trasé. På grunn av usikkerhet i fremdriften for dette og tilstanden på dagens bru, er det besluttet å etablere en midlertidig bru for E6-trafikken.

Total lengde på den midlertidige brua blir 140 meter, og den vil ha ett fritt spenn over elva på 99,5 meter.

- Det er første gang i Norge at vi skal montere en Mabey-bru på denne størrelsen med ett slikt spenn, så her setter vi norgesrekord, sier Venes.

Kjørebanebredden vil være 7,35 meter. Totalbredden på brua fra ytterkant til ytterkant vil være ti meter.

Når arbeidet med fundamentene og pilaren for brua er ferdig, starter monteringen av brua. Hvis alt går etter planen, vil det skje i september. I november er det planlagt å være ferdig med arbeidet, og E6-trafikken kan flyttes over på den nye brua.

Ett kjørefelt åpent for trafikk over Stavåbrua

I dag er det trafikkdirigering på E6 Stavåbrua, med trafikk i én kjøreretning om gangen. I perioder med mye trafikk, vil det bli kø.

Trafikanter må påregne ventetid. Anbefalt alternativ rute er rv. 3 og fv. 30 via Tynset og Røros. Oppdaterte trafikkmeldinger finner du på www.vegvesen.no/trafikk

Powered by Labrador CMS