Statens vegvesen lyser ut én ny, stor veikontrakt for riksveiene i Sunnfjord, og deler av Sogn og Nordfjord. Dette gjelder deler av E39, riksvei 5 og riksvei 13. Bilde fra riksvei 5, ved Kjøsnesfjorden.
Statens vegvesen lyser ut én ny, stor veikontrakt for riksveiene i Sunnfjord, og deler av Sogn og Nordfjord. Dette gjelder deler av E39, riksvei 5 og riksvei 13. Bilde fra riksvei 5, ved Kjøsnesfjorden.

Tre vil drifte riksveiene i Sunnfjord og omegn

Stor avstand mellom laveste og høyeste pristilbud.

Publisert Sist oppdatert

Tre entreprenører er med i konkurransen om å drifte riksveiene i Sunnfjord og deler av Sogn og Nordfjord.

Ved fristens utløp hadde disse kommet med tilbud på å drifte veistrekningene på E39, riksvei 5 og riksvei 13:

  • Mesta, 248.759.763,50 kroner
  • Presis Vegdrift, 288.135.239,58 kroner
  • Veidekke Industri, 374.901.918,00 kroner

- Vi er fornøyde med deltakelsen i konkurransen. Det er store og seriøse aktører som er interesserte i dette oppdraget. Nå skal vi kvalitetssikre og kontrollregne på tilbudene, og så tar vi sikte på at vi kan undertegne kontrakt med den nye entreprenøren snarest mulig, sier prosjektleder Lars Erik Karlsen i Statens vegvesen.

Åtte år

Kontraktsperioden starter 1. september. Kontrakten gjelder i fem år, frem til høsten 2026.

Dersom partene er enige, er det mulig å forlenge kontrakten med opptil tre år.

Kontrakten omfatter totalt 338 kilometer riksvei og 65 kilometer gang- og sykkelvei i kommunene Sogndal, Høyanger, Sunnfjord, Gloppen og Kinn.

Sammensatt område

Dette er et variert område med stor variasjon i trafikktallene. Kontrakten går gjennom byområder som Førde og Sogndal, og over snøtunge veistykker og flere store stigninger.

Generelt går veinettet langs vei med bratt sideterreng med fjord eller elv på motsatt side. Flere punkter på veinettet er utsatt for at is og stein kan falle ned.

Flere områder er skredutsatt. Vegvesenet setter strenge krav til vinterdriftsklasse, responstid og beredskap.

Alle veikontrakter Statens vegvesen lyser ut i år inneholder krav til miljøsertifisering og rapportering av CO₂-utslipp. Vegvesenet registrerer tiltak som utføres, og evaluerer effekten med påfølgende dokumentasjon.

Miljøkrav

I denne kontrakten krever Statens vegvesen lavutslipps-kjøretøy for deler av bilparken. Målet er at utslipp fra Vegvesenets virksomheter skal halveres innen 2030.

- Videre har vi i denne kontrakten strammet inn på kravene til oppsamling av vaskevann før og etter tunnelrenhold. I vinterdriften ønsker vi å redusere saltmengden gjennom å bruke rett utstyr til rett tid, og ved økt bruk av værdata. Dette skal bidra til at vi bruker minst mulig salt for å få best mulig effekt, sier Karlsen.

Kontraktsområdet har i alt 27 tunneler med en total lengde på 49 kilometer. På strekningene vil det i kontraktsperioden gjennomføres flere utbyggingsprosjekter.

Powered by Labrador CMS