- Mest sannsynlig blir det anleggsstart rett etter fellesferien, sier byggeleder Stig Johansen i Statens vegvesen.

- Mest sannsynlig blir det anleggsstart rett etter fellesferien, sier byggeleder Stig Johansen i Statens vegvesen.

Tre ville bygge ny bru

Johs. J. Syltern, Gjermundshaug Anlegg og Veidekke Entreprenør kom med tilbud. Nå har Vegvesenet tildelt bru-kontrakten.

Publisert Sist oppdatert

Entreprenøren Johs. J. Syltern trakk det lengste strået og får kontrakten om å bygge rv. 3 og ny bru over Tunna i Tynset.

- Johs. J. Syltern leverte det beste tilbudet. Både når det gjelder kvalitet, gjennomføring og pris. Kvalitetsmessig leverte Johs. J. Syltern det beste tilbudet og når det skiller nesten 30 millioner i pris til nr. to, er det klart at vi har en vinner sier byggeleder, Stig Johansen i Statens vegvesen.

Tilbudene:

  • Johs. J. Syltern AS, 183.555.400 kroner
  • Gjermundshaug Anlegg AS, 211.860.263 kroner
  • Veidekke Entreprenør AS, 251.368.866 kroner

Formålet med prosjektet, er å erstatte dagens bru med ei ny som tilfredsstiller dagens krav. Brua, som blir 110 meter lang, bygges ca. to km sør for dagens bru. Det skal bygges og utbedres til sammen 3 km ny riksvei 3.

Ny rv. 3 Tunna bru.
Ny rv. 3 Tunna bru.

Oppstart etter ferien

- Vi tar sikte på å signere kontrakt 9. juni, før vi møtes til to dager med samhandling 16. og 17. juni. Deretter står entreprenøren fritt til å starte. Mest sannsynlig blir det anleggsstart rett etter fellesferien, sier Johansen.

Anlegget vil påvirke trafikken på rv. 3 ved at hastigheten på strekningen blir satt ned. I tillegg vil man merke økt anleggstrafikk på veien. Sent i prosjektet skal ny vei kobles på dagens vei i sør og i nord. Anlegget skal etter planen stå ferdig i løpet av 2023. Deretter skal gamlebrua rives og terrenget rundt ny vei ferdigstilles. Derfor vil det være anleggsvirksomhet i området også i 2024

Powered by Labrador CMS