PROSJEKTET: E10 Nappstraumtunnelen er undersjøisk og går under sundet (Nappstraumen) mellom kommunene Vestvågøy og Flakstad i Lofoten. Illustrasjon: Statens vegvesen

Tunneloppgradering på gang

Statens vegvesen skal snart lyse ut oppgraderingsjobben av E10 Nappstraumtunnelen.

Publisert

For å gi informasjon om prosjektet, vil Statens vegvesen arrangere et digitalt informasjonsmøte 6. juni klokken 12.00

Krav om oppgradering

E10 Nappstraumtunnelen skal oppgraderes etter Tunnelsikkerhetsforskriften. Tunnelen er undersjøisk og går under sundet (Nappstraumen) mellom kommunene Vestvågøy og Flakstad i Lofoten. Nappstraumtunnelen er 1780 meter lang. Laveste punkt er 63 m.u.h. og største stigning er 8 prosent. Tunnelen ble åpnet i juli 1990.

Hovedtrekk i oppdraget

Det skal gjennomføres oppgradering av tekniske installasjoner som ventilasjonsanlegg, lysanlegg, nødstasjoner og overvåkingssystem. Videre skal det sprenges ut havarilommer og tekniske rom inne i tunnelen, i tillegg til etablering av ny vann- og frostsikring. I dagens tunnel ligger det en gjertsenduk på innsiden av tunnelløpet som må rives, og det skal legges ny asfalt i kjørebanen.

* Kontraktsform: Utførelsesentreprise NS8405.

* Konkurransen gjennomføres med forhandlinger.

* Lyses ut sommer 2024.

* Planlagt byggestart første kvartal 2025.

Powered by Labrador CMS