SPORFORNYELSE: Totalt bruker Bane NOR åtte milliarder til vedlikehold og fornyelse i 2024.

Utnevnt til jernbanekontrakt på 116 millioner

NRC GROUP ASA: Utnevnt til kontrakt for sporfornyelse på jernbaneforbindelsen mellom Lillestrøm og Gardermoen.

Publisert Sist oppdatert

Bane Nor har utnevnt NRC Norge AS, et selskap heleid av NFR Group ASA, til kontrakt for sporfornyelse på jernbaneforbindelsen mellom Lillestrøm og Gardermoen.

Kontrakten har en verdi på cirka 116 millioner kroner og vil omfatte togtjenester som spor og elektrisk arbeid. 

Arbeidet starter i mars 2024 og er planlagt ferdigstilt i desember 2025, skriver NRC Group i en pressemelding.

Stort etterslep

Jernbanen i Norge sliter med et stort vedlikeholdsetterslep. Det har bidratt til flere forsinkelser og innstilte avganger. I årene som kommer satser Bane NOR milliarder av kroner for å styrke jernbanen og sørge for flere tog i rute, skriver Bane NOR.

Et tog hvert minutt

I Stor-Oslo er trafikkmengden størst. Her er det flest reisende og flest togavganger. På Oslo S. går det ett tog i minuttet i rushtiden. Her slites infrastrukturen ned raskest. I år skal det brukes 2,3 milliarder kroner til vedlikehold og fornyelse i dette området.

I tillegg går 1,5 milliarder kroner til landsdekkende tiltak.

– Arbeidet med å bedre punktligheten er komplisert, tidkrevende og dyrt på en foreldet jernbane. Det finnes ingen enkle løsninger som gir raske resultater. Vi er likevel sikre på at dette skal vi få til, i samarbeid med togselskapene og våre øvrige kolleger i jernbanesektoren. Vi skal bli bedre og vi skal gradvis styrke togtilbudet i Norge, sier Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane NOR.

Bergensbanen

Onsdag 14. februar ble det signert kontrakter for å gjennomføre det største av disse fornyelsesprosjektene. I år starter byggingen av et nytt kontaktledningsanlegg mellom Hønefoss og Haugastøl på Bergensbanen. Det skal sørge for sikker tilførsel av kjørestrøm til togene.

Dagens anlegg har vært i drift siden begynnelsen av 1960-tallet. Nå er spenningskvaliteten dårlig, og infrastrukturen er nedslitt. Bane NOR har derfor besluttet å modernisere og fornye den 180 kilometer lange strekningen gjennom Hallingdal.

Frist for innlevering av reklamasjon er 10 dager fra i dag, og formell kontraktsignering kan tidligst skje etter denne perioden.

Etter planen skal jobben på Bergensbanen være gjort i 2027.

– Effekten av slike tiltak er god. Det viser våre erfaringer de siste årene fra Ofotbanen, Kongsvingerbanen og Sørlandsbanen. Dette gir en mer stabil strømtilførsel, noe som fører til færre stopp i trafikken, sier Kristian Øvereng Hovde, prosjektleder i Bane NOR.

Han viser til at bedre strømforsyning også gjør det mulig å kjøre tyngre godstog på Bergensbanen. Det øker kapasiteten for klimavennlig varetransport mellom landets to største byer.

– I tillegg reduseres de framtidige vedlikeholdskostnadene for strømforsyning på denne strekningen. Nå slipper vi å reparere et gammelt og utdatert anlegg, sier Øvereng Hovde.

Powered by Labrador CMS