Bane Nor bygger nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen på Vestfoldbanen for mange milliarder kroner. Nå er tre nye kontrakt-tildelinger annonsert for strekningen, som er markert med gult, grønt og rødt.

Bane Nor tildelte kontrakter for 2,7 milliarder i Drammen

Alle de tre kontraktene skal gjennomføres som utførelsesentrepriser. Oppstart av arbeidene er månedsskiftet august/september 2021 med ferdigstillelse mot slutten av 2025.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Bane Nor er nå i full gang med byggingen av ti km nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen på Vestfoldbanen. Det skal settes i drift i 2025.

De tre kontraktene som nå er tildelt, har en samlet verdi på ca. 2,7 milliarder kroner. Dette er i tråd med Bane Nors forhåndsberegninger. Kontraktene går til entreprenørene NCC Norge AS, Baneservice AS og Caverion Norge AS.

Les mer om prosjektet her.

Dette omfatter kontraktene

Kontraktene er tildelt etter konkurranser med forhandlinger i forkant av endelig valgt entreprenør. Alle de tre kontraktene skal gjennomføres som utførelsesentrepriser. Oppstart av arbeidene er månedsskiftet august/september 2021 med ferdigstillelse mot slutten av 2025.

Kontrakten som tildeles NCC Norge AS omfatter alle underbygningsarbeidene på strekningen fra Drammen stasjon til Sundhaugen, inkludert omfattende arbeid på og ved Drammen stasjon, bybru over sporområdet og mindre arbeider i tunnel og dagsone Skoger. Denne kontrakten har en verdi på ca. 1,9 milliarder kroner.

Per Jonsson, leder for NCC Infrastructure Norge, er strålende fornøyd med tildelingen av kontrakten på ca. 1,9 milliarder kroner.

- Vi er svært godt fornøyde med denne tildelingen, dette er et prosjekt bestående av flere disipliner og passer vår kompetanse svært godt. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Bane Nor. Nå avventer vi fristen for innsigelser, sier Per Jonsson, leder for NCC Infrastructure Norge.

Baneservice AS er tildelt kontrakten som omfatter spor og kontaktledningsanlegg på prosjektområdet til en verdi på ca. 480 millioner kroner.

Kontrakten som tildeles Caverion Norge AS omfatter elektro- og teleanlegg i prosjektområdet og har en verdi på ca. 370 millioner kroner.

Signeres i månedsskiftet

Før kontraktene kan undertegnes, er det en ti dagers karensperiode, hvor de øvrige tilbyderne har mulighet til å klage på tildelingen.

- Tildelingen er basert på beste forhold mellom pris og kvalitet, sier Bane Nors prosjektsjef i Drammen, Hanne Stormo.

Fra før av har Veidekke signert to store tunnelkontrakter i dette utbyggingsprosjektet, det skjedde før anleggsstart på tampen av 2019. NRC Group har en pågående kontrakt med forberedende arbeider.

Her kan du lese om alle kontraktene i Bane NORs utbyggingsprosjekt i Drammen.

Bygger for økt kapasitet og effekt

- Disse kontraktene er et viktig bidrag til den store satsingen vi har på økt kapasitet og effekt på jernbanen. Sammen med vårt andre utbyggingsprosjekt lenger sør, mellom Nykirke og Barkåker, og innebærer det at Vestfoldbanen får sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg fra 2025, sier Stormo.

Prosjektsjefen legger til hvor viktig utbyggingen i Drammen er sett i et miljøperspektiv:

- Når vi bygger, legger vi til rette for at en større del av befolkningen kan velge mer miljøvennlige transportløsninger. Vi bygger ut jernbanen med nullutslipp som mål.

Powered by Labrador CMS