ASFALTERING: I år er det 50 år siden daværende Asfaltindustriens Laboratorium så dagens lys. Dette bildet er tatt ett år senere, i Oslo i 1974. Veivalsen er en ABG Vibrationswalze.

Veiteknisk fyller 50 år

Det begynte som et ønske om å etablere et fagmiljø utenfor Statens vegvesen.

Veiteknisk Institutt (VTI) fyller 50 år!

Det startet i 1973 som et laboratorium for asfaltentreprenører.

Her skulle man bygge kompetanse og utføre tjenester som var naturlig på tvers av de ulike firmaene, og etablere et fagmiljø utenfor Statens vegvesen, som hadde etablert «Veglaboratoriet» 10 år tidligere.

50 år senere har Veiteknisk Institutt medlemmer fra hele verdikjeden, og jobber daglig med utvikling, kunnskapsformidling og oppdrag.

«Gjennom årene har VTI bygget et sterkt fagmiljø med unik kompetanse. Vi har ansatte som brenner for fagområdet. Noen har vært med i over 20 år, mens andre er rekruttert for hele tiden sørge for en fremoverlent organisasjon med unik erfaring og kompetanse.» oppgir VTI i en melding i forbindelse med jubileumet.

I løpet av årene som har gått har arbeidsoppgavene endret seg og mange nye oppgaver kommet til, etter hvert som medlemsmassen og medlemsstrukturen har blitt utvidet.

VTI er i dag en forening som driver næring. Driften er delt i en foreningsvirksomhet og en forretningsmessig oppdragsvirksomhet med regnskapsmessig skille mellom disse to virksomhetsformene.

Instituttet har i dag 14 ansatte som ledes av Eirik Wulvik. Medlemmene teller omkring 100 bedrifter og kommuner.

Powered by Labrador CMS