PROGNOSER: Veidekke forventer svake tall for boligproduksjon og gode prognoser for anlegg.

Venter fortsatt todeling av det skandinaviske entreprenørmarkedet

VEIDEKKE: Mer stabil kostnadsvekst, mer normale energipriser og kjente nivåer på inflasjonen i byggekostnadene er positive trekk i følge Veidekke. 

Publisert

Veidekke forventer en tydelig todeling mellom bygg og infrastruktur i det skandinaviske entreprenørmarkedet i de neste to årene. Samlet sett er det ventet nedgang i aktiviteten på -9 % i 2024 og -2 % i 2025, målt i løpende priser.

Totalt sett er det ventet en relativt lik utvikling i bygg- og anleggsaktiviteten i de tre skandinaviske landene ut 2025. Fellesnevnere er svake tall for boligproduksjon og gode prognoser for anlegg. Klimatilpasning og samferdsel utgjør sterke drivkrefter innenfor infrastruktur, og en fortsatt sterk makroøkonomi, målt i gode arbeidsmarkeder og høy befolkningsvekst, skulle normalt tilsi god etterspørsel etter bygg også.

– Slik vi ser det, er flere underliggende drivkrefter i bygg- og anleggsmarkedet fortsatt sterke. Forutsatt noe drahjelp i lavere inflasjon og renter, tror vi at også byggaktiviteten vil vendes til ny vekst i løpet av 2025 og inn i 2026. I løpet av høsten venter vi å ha et enda tydeligere bilde av om utviklingen går rett vei, sier Veidekkes analysesjef Kristoffer Eide Hoen.

Infrastrukturmarkedet ventes å få en fortsatt positiv utvikling gjennom 2024. Forventet vekst oppjusteres til 4 %, fra 3 % i forrige prognose. Gjennom 2025 er det ventet flat utvikling, men på et rekordhøyt aktivitetsnivå.

I byggmarkedet er trenden som forventet negativ, i tråd med hovedprognosen i Veidekkes markedsrapport fra september 2023. Med en nedgang på -8 % var produksjonen i 2023 likevel noe sterkere enn prognosen fra i fjor høst på -13 % skulle indikere. Prognosen for 2024 er justert til -16 % fra -13 % i foregående rapport. Ut fra situasjonen i dag, ser det ut til at det meste av produksjonsnedgangen kommer i 2024, og at nedgangen i 2025 blir på mer moderate -3 %.

– Det mest positive siden forrige rapport er en mer stabil kostnadsvekst. Materialprisene har ikke falt, men energiprisene er mer normale, og inflasjonen i byggekostnadene er tilbake på historisk kjente nivåer. Selv om kundene våre fortsatt betaler plagsomt høye renter, hjelper det at kostnadsveksten er blitt mer forutsigbar, avslutter Kristoffer Eide Hoen.

Powered by Labrador CMS