Blastmanager AS-Built:

HULLET MED DET RARE I: Boringen fra hvert av disse hullene avgir informasjon som er nyttig for bergsprenger når salve skal planlegges, lades og settes av. Tid, kostnad og sikkerhet er viktige faktorer i «regnestykket». Bertelsen & Garpestad bruker Blastmanager og modulen AS-Built på et Nye Veier-prosjekt ved Langangen i Porsgrunn kommune.

«Vet alt om hvert hull»

LANGANGEN: Ved å bruke data for boreriggen og maskinstyringen i kombinasjon med at boreoperatøren skriver kommentar på alle hull med avvik, får bergsprenger komplett informasjon før salven skal lades. Informasjonsflyten styres gjennom den nye Blastmanager-modulen AS-Built.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

NY E18: Her et knippe sentrale personer fra byggherre, entreprenør og Blastmanager-representanter, fra venstre: Eivind Omdal (borer og sprenger), Roger Hillesund (produkteier Blastmanager), Knut Henning Nærem (bergsprengningsleder), Jens Erik Farsjø (seniorrådgiver på vei i Nye Veier) og Martin Ryde (daglig leder og forretningsutvikler i Blastmanager).

Løsningen er testet ut og videreutviklet de par seneste årene. Bertelsen & Garpestad AS planlegger og rapporterer sitt boring- og sprengningsarbeid på et Nye Veier-prosjekt (ny E18) på Langangen i Porsgrunn kommune, med Blastmanager. Modulen AS-Built benyttes til å rapportere det som er boret, og i denne dataen ligger det mye «gull».

- Det er helt enestående. All informasjon om hullene blir dokumentert før lading, og man har tilgang til dette etter boringen via en iPad eller mobiltelefon. Før måtte vi notere ned på papir, sier Eivind Omdal som er borer og sprenger i Egersund-entreprenøren og som daglig bruker løsningen.

Møtet i 2019

MOBILT: Informasjonen fra boringen kan lastes opp på PC, mobiltelefon, IPad etc, og følges med på. Hull med farge indikerer en kommentar på dette hullet.

Vi kommer tilbake til mer om hvordan AS-Built fungerer, men spoler først litt tilbake for å se på bakgrunnen for at Blastmanager utviklet dette. I september 2019 kalte byggherren Nye Veier inn til et møte i Tønsberg, der budskapet var å utfordre bransjen til å utvikle innovative løsninger som spesielt kunne forbedre kommunikasjonen mellom borer og bergsprenger. I dette ligger det også at bedre kommunikasjon mellom borer og bergsprenger, fører til bedre sikkerhet. På møtet var entreprenører, maskinleverandører og maskinstyringsprodusenter og flere representanter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). En stor del av diskusjonen gikk på muligheten for å dele data sikkert og effektivt, og nettopp dette går rett inn i kjernevirksomheten til Blastmanager.

MYE UTSTYR: Entreprenøren begynner å rigge seg for å starte med tunneldrivingen. Inntil nå er det sprengt ut for påhogg og øvrig i dagen.

Bruker dataene

Det som er gjort er å hente datainformasjon fra boreriggen/maskinstyringen (GPS) inn i Blastmanager-løsningen. Hvert hull logges nøyaktig med «x y og z»-koordinatene, og hullene kan lastes ned og vises i 3D på en skjerm som boreoperatøren kan «fiske» opp fra sin egen lomme ute i felt (også andre, på kontoret f.eks., kan få samme informasjon). Boreoperatøren må legge inn kommentarer på hull med avvik (f.eks. vann, sleppe eller andre spesielle forhold), slik at bergsprenger vet om det er utfordringer med noen av hullene. Disse hullene merkes i en annen farge.

TOK INITIATIV: Nye Veier (her representert ved Jens Erik Farsjø til venstre) tok initiativ til prosjektet der Blastmanager har utviklet en ny modul, AS-Built. Borer og sprenger Eivind Omdal i rødt, mens Blastmanagers Roger Hillesund (høyre) og Martin Ryde (på riggen) har lagt ned mange timer i arbeidet.

Når det er bergsprenger sin tur, får denne opp samme illustrasjon og ser umiddelbart hulldiameter, lengder, vinkler og utfordringer på hvert eneste hull og hvordan hullene stå i forhold til hverandre. På den måten kan man f.eks. hindre flukt av sprengstoff, bytte fra slurry til patronert enkelte steder, og beregne bedre hvor mye sprengstoff man skal ha med seg. Man ser avstanden mellom hullene på en bedre måte og hele veien gjennom fjellet, og sist med ikke minst, får man dokumentert alle hjørnene på salven. Det er ofte et tidkrevende arbeid å dokumentere dette, da en landmåler må sendes ut og gjøre jobben manuelt før salves settes. I forkant av boringen lastes boreplanen over i AS-Built-modulen, og etter hvert som hullene bores oppdateres de i 3D-illustrasjonen automatisk (foruten kommentarene ved avvik).

- Stor hjelp

GOD STEMNING: Dagen A&T var på besøk disket Ramirent opp med grillmat for B&G-ansatte (og andre besøkende) på prosjektet.

- Dette er til veldig stor hjelp for bergsprenger, og da ikke bare for dokumentasjon, sier bergsprengningsleder Knut Henning Nærem i B&G.

Kollega, borer og sprenger Andreas Liland i B&G, nikker mot sjefen og supplerer:

- Det er sikkert, mye mer økonomisk og mer effektivt. Vi trenger ikke å merke hullene, og vi vet at vi ikke treffer hull i hull, sier Liland.

En tredje kollega, anleggsleder Trond Kåre Renø, skyter også inn en kommentar.

- Bergsprenger laster ned modulen og ser med en gang om, og eventuelt hvor, man har glemt å bore et hull, før man lader. Dette er et fantastisk produkt. I tillegg reduserer man unødvendig boring, og det er kjempemessig for dokumentasjonen, sier Renø.

Utvikling

Produkteier Roger Hillesund i Blastmanager, opplyser at flere elementer skal legges inn i AS-Built etter hvert. Han legger til at det alltid er rom for forbedringer. Utviklingen stopper sånn sett aldri, men han sier at tilbakemeldingene fra entreprenørene som har brukt det så langt, tyder på at dette er et nyttig verktøy.

Hillesund sier videre at en del at utfordringene har vært å få tilgang på data fra riggene og maskinstyringen. Maskinstyringsløsningen L5 Navigation Norge AS var den første som Blastmanager startet integrasjon med.

Powered by Labrador CMS