BIM-faglærerne David Bakken og Lars Dagalid (t.h.) i aksjon, og BIM-studenter som tar til seg lærdom via skjermene.
BIM-faglærerne David Bakken og Lars Dagalid (t.h.) i aksjon, og BIM-studenter som tar til seg lærdom via skjermene.

- Vi er på et høyere nivå enn både NTNU og OsloMet

Den tverrfaglige samhandlingen på Fagskolen Oslo hevdes å være på et høyere BIM-nivå enn det store utdannings-institusjoner kan fremvise her til lands.

BIM (building information modeling)-utdanningen på Fagskolen Oslo har i disse dager et tverrfaglig prosjekt der hvert fag modellerer sitt fagområde, men samarbeider tverrfaglig om kollisjonskontroll, georeferering og såkalte IFC-krav fra Statsbygg.

Prosjektet tar utgangspunkt i underlagstegninger fra et leilighetsbygg i Fredrikstad. Alle BIM-studentene har fått utdelt underlag og informasjon for fagene grunnarbeid, teknisk og bygg.

Christian Kattem Holthe går i klassen BIM Anlegg-Infrastruktur. Han har bakgrunn fra militæret og er utdannet tømrer. Christian forteller om utfordringer både i modellering og oppbygging av byggegrop og grøfter.

- Programmet Novapoint/Quadri brukes for modellering, her er det mye komplisert modellering, forteller den tidligere fenriken Christian Kattem Holthe.

BIM-studentene Danielle Bianco og Christian Kattem Holthe jobber med BIM-prosjekt 2 på Fagskolen Oslo. Foto: Harald Selvær
BIM-studentene Danielle Bianco og Christian Kattem Holthe jobber med BIM-prosjekt 2 på Fagskolen Oslo. Foto: Harald Selvær

- Jeg må finne ut hvordan byggegropa bør bygges opp med drenering, duk og ulike sjikt. Jeg har saumfart nettet for informasjon, har kontaktet et gravefirma og Norconsult for å få noen kvalifiserte meninger derfra. Jeg har skissert tre ulike løsninger der elementer som stripefundamentering og mulig kvikkleire er tatt hensyn til, forklarer Christian.

- Det er utfordringer med både det modelleringstekniske og det faglige, men vi angriper prosjektet i samlet formasjon og hjelper hverandre underveis.

- Høyere nivå enn NTNU og OsloMet

- BIM-studentene er veldig ettertraktet i næringslivet. Vår uoffisielle undersøkelse blant fjorårets BIM-studenter fra Fagskolen Oslo viser at 88% har fått en relevant BIM-jobb eller har gått videre i et relevant studie, sier teamkoordinator for BIM-teamet på Fagskolen Oslo Lars Dagalid.

- Hvis du som student følger godt med i de ti månedene studiet varer, står det utrolig mange dører åpne for deg. Verken NTNU eller OsloMet har BIM-undervisning på Fagskolen Oslo sitt høye nivå, sier Lars Dagalid.

- Paradokset er at vi har bare akkurat nok søkere til BIM-I og BIM-K og for få søkere til BIM for anlegg og infrastruktur. Å ikke ha stapp fulle BIM-klasser blir som å ta Sandefjordferga til Strømstad uten å handle full kvote, smiler Dagalid.

Startet med georeferering

Danielle Bianco er elektriker og jobber med å modellere tekniske føringer i byggeprosjektet.

- Jeg har valgt meg en problemstilling om hvordan bruke informasjonen i et BIM-prosjekt for å kommunisere med andre fagfelt der jeg selv fokuserer på brann og nødlys, sier Danielle. Selv om jeg jobber med mitt fag, er vi helt avhengig av samhandling i gruppa.

Gruppene er tverrfaglige og består av studenter fra alle tre klasser BIM Anlegg/infrastruktur, BIM-Installasjon og BIM-Konstruksjon.

- Gruppearbeidet startet med georeferering så alle fagfelt kan begynne å modellere på samme sted og i samme høyde, fortsetter Danielle.

- Her møtte vi mange utfordringer med akser, rutenett og koordinater. Men med hjelp av andre grupper, egne notater og klassens interne forum på Teams, har problemene blitt løst ett etter ett.

Sjekket om det var kollisjoner

Danielle kommer rett fra et samhandlingsmøte på fagskolens dedikerte ICE-rom for digital samhandling. Det digitale modelleringsarbeidet fra de forskjellige faggruppene ble sammenstilt, og forskjellige løsninger ble diskutert. Der var også Marius Fretheim Pettersen, serviceelektriker fra EDA Lillestrøm, nå fagskolestudent i BIM-I på Fagskolen Oslo.

Fra venstre: BIM-studentene Danielle Bianco, Marius Fretheim Pettersen og Daria Mokrousova på digitalt samhandlingsmøte. Lysobjekter fra modellen på skjermen i bakgrunnen. Foto: Harald Selvær
Fra venstre: BIM-studentene Danielle Bianco, Marius Fretheim Pettersen og Daria Mokrousova på digitalt samhandlingsmøte. Lysobjekter fra modellen på skjermen i bakgrunnen. Foto: Harald Selvær

- Gruppa sjekket ut og avdekket diverse kollisjoner mellom de ulike fagmodellene, sier Marius.

- Vi arbeidet også med de ulike IFC-kravene som har blitt stilt og har jobbet en del med egenskapssettene i modellene. Et samhandlingsmøte inneholder ideelt sett også modellering, men tida vi har til rådighet er såpass knapp at det ikke ble tid til modellering i samhandlingsmøtet, modelleringen gjør vi hver for oss, avslutter Marius.

Bygningskonstruktør fra St. Petersburg

Daria Mokrousova er utdannet bygningskonstruktør fra St. Petersburg og bor nå i Norge.

- Vi brukte Autocad i min utdanning og jobb, men lite BIM, forklarer Daria. Hun jobbet med analyse av eldre bygg i St. Petersburg.

- Vi undersøkte, overvåket og scannet bygg for å finne ut hvordan de var bygget siden tegninger ofte var ikke-eksisterende, forteller Daria som har begynt i BIM-klassen for anlegg og infrastruktur på Fagskolen Oslo.

- Mitt ansvar i dette prosjektet er LARK og grunnarbeid. Det er ikke så mange kollisjoner med de andre fagene, men alt skal modelleres på riktig plass i forhold til hverandre. Vi går ut fra en egen BIM-manual og sjekker at IFC-kravene er oppfylt.

Powered by Labrador CMS