Anette Aanesland er administrerende direktør i statseide Nye Veier AS. I en rapport om alle statlige eierskap, manglet noen tall fra Nye Veier. Dette er nå rettet opp, og Nye Veier har sendt ut en nyhetsmelding for å rette opp inntrykket.
Anette Aanesland er administrerende direktør i statseide Nye Veier AS. I en rapport om alle statlige eierskap, manglet noen tall fra Nye Veier. Dette er nå rettet opp, og Nye Veier har sendt ut en nyhetsmelding for å rette opp inntrykket.

- Vi har kontroll på gassene

En feiltagelse førte til at dette ikke kom frem.

Publisert

Nye Veier har siden oppstarten av selskapet utviklet klimagassbudsjetter og klimagassregnskap for alle prosjekter i selskapet. Da Statens eierrapport for 2021 ble offentliggjort 14. juni var ikke Nye Veier med i oversikten over selskaper med klimagassregnskap.

- Vi har tallene, men de ble ikke sendt på riktig måte

- Vi har altså tallene som etterspørres i eierrapporten. Disse ble ved en feiltagelse dessverre ikke oversendt på riktig måte, skriver byggherren i en nyhetsmelding.

Nye Veier skal kutte klimagassutslipp med minst 50 prosent fra anleggsfasen og 75 prosent fra driftsfasen innen 2030. Klima og miljø er en av selskapets fire strategiske hovedprioriteringer i selskapets nye virksomhetsstrategi. I tillegg har selskapet overordnede mål på økt nytte, økt trafikksikkerhet og reduserte kostnader.

Reduserte utslipp oppnås blant annet gjennom:

  • Bevisst bruk av klimagassbudsjetter gjennom planlegging og gjennomføring av byggeprosjektene.
  • Krav og insentiver til klimatiltak i våre kontrakter.
  • Pilotprosjekter for fossilfri og utslippsfri teknologi på anleggsplasser.
  • Forskning, innovasjon og utvikling.

- Vi kan alltid bli bedre

- Samtidig er vi vårt ansvar bevisst, og vet at vi alltid kan blir bedre, både når det gjelder rapportering og konkrete klimatiltak, står et videre i meldingen.

Nye Veier fortsetter arbeidet med systematiske klimabudsjetter og klimagassregnskap for sin virksomhet og deres anleggsprosjekter i årene som kommer. Klimagassbudsjetter og klimagassregnskap er et fagfelt i rask utvikling. Derfor samarbeider selskapet med «viktige interessenter» om å forbedre og videreutvikle metodene for klimabudsjetter og klimagassregnskap i anleggsbransjen.

Nye Veier har fått utviklet et verktøy for beregning av klimagassutslipp. Verktøyet er utviklet av NIRAS for Nye Veier, og brukes til å måle klimagassmåloppnåelse i Nye Veiers prosjekter. Denne malen kan lastes ned fra våre nettsider.

For 2021 ser tabellen til eierskapsrapporten slik ut for Nye Veier:

* Tallene for scope 1 og 2 inkluderer driften av Nye Veiers egne lokasjoner. Tallene genereres i forbindelse med Nye Veiers miljøfyrtårnsertifisering.

** Tallene for scope 3 inkluderer egne ansattes reisevirksomhet, samt avfall fra egne lokasjoner. Disse rapporteres under Scope 3, da disse aktivitetene er en konsekvens av Nye Veiers anskaffelser. Tallene for Scope 3 vil i fremtiden også inkludere utslipp fra materialbruk med mer i prosjektene. Disse utslippene rapporteres i dag ved prosjektenes slutt, og ikke årlig. Se side 19 i Statens eierrapport for 2021 for rapportering av prosjekter som har ferdigstilt klimagassregnskap i rapporteringsperioden.

Powered by Labrador CMS