Næringsminister Jan Christian Vestre Statens presenterte Statens årlige eierrapport på en pressekonferanse fra Det Gamle Biblioteket i Oslo.
Næringsminister Jan Christian Vestre Statens presenterte Statens årlige eierrapport på en pressekonferanse fra Det Gamle Biblioteket i Oslo.

56,8 milliarder kroner i utbytte

Publisert

Nærings- og fiskeridepartementet anslår at staten vil motta 58,6 milliarder kroner i utbytte fra selskaper med statlig eierandel for 2021. Det viser tall fra statens eierrapport 2021.

- Årets eierrapport viser en relativt betydelig verdiutvikling for statens eierandeler og et rekordstort utbytte til staten fra selskapene. Dette kommer hele samfunnet til gode, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Næringsministeren presenterte Statens årlige eierrapport på en pressekonferanse fra Det Gamle Biblioteket i Oslo i dag.

Se presentasjonen her

Statens eierrapport er en årsrapport om statens direkte eierskap i 71 selskaper, med til sammen 332.551 ansatte. Rapporten gir en samlet oversikt over nøkkeltall fra året som har gått, i tillegg til selskapenes måloppnåelse, strategi, økonomiske utvikling og viktige hendelser i 2021.

Selskapene er fordelt på mange departementer. Se tilhørigheten til de forskjellige selskapene i rapporten.

Powered by Labrador CMS