Fylkesvei 279, ny Gardervei.

Viken har inngått forlik med entreprenør etter veibygging

Den planlagte gjennomføringen av veibyggingen lot seg ikke gjennomføre.

Det er inngått forlik i en sak mellom Viken fylkeskommune og Askim Entreprenør AS.

Saken gjelder utbyggingsprosjektet fylkesvei 279 – «Ny Gardervei» – på Romerike. Prosjektet ble satt i gang mens det var Statens vegvesen som hadde ansvaret for utbygging av fylkesveier. Kontrakten ble inngått i 2018. Kort tid etter dette oppsto det uenigheter mellom byggherre og entreprenør om prosjektet.

I forbindelse med regionreformen overtok Viken byggherreansvaret fra 1. januar 2020.

I 2020 tok Askim Entreprenør ut stevning mot Viken fylkeskommune. Viken ble dømt i tingretten til å betale det Askim Entreprenør krevde, med et lite fradrag. Viken fylkeskommune anket tingrettens dom inn for lagmannsretten.

Forliket innebærer at alle uenigheter knyttet til prosjektet er endelig løst mellom partene, skriver fylkeskommunen i en nyhetsmelding.

– Viken anerkjenner både den innsats og den kompetanse som Askim Entreprenør har bidratt med i prosjektet. Videre anerkjenner Viken at Askims planlagte gjennomføring av prosjektet ikke lot seg realisere, og at Askim ikke kan klandres for dette, står det i meldingen.

– I fremtidige konkurranser vil fylkeskommunen behandle Askim Entreprenør på lik linje med alle andre tilbydere.

Viken fylkeskommune ved fylkesrådet og Askim Entreprenør anser saken som avsluttet.

Forlikssummen er ikke nevnt i meldingen.

Powered by Labrador CMS