START: Konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland markerte oppstarten på driftskontrakten for Vestfold og Telemark.

Vil halvere CO₂-utslippene fra veidrift i Vestfold og Telemark

Lastebiler på biogass, elbiler, mindre salting og bedre logistikk skal få ned CO-utslippene fra driften av riksveiene i Vestfold og Telemark øst.

Publisert Sist oppdatert

På sentrale områder kan utslippene halveres. I tillegg lover Statens vegvesen og Veidekke å gjøre sitt til at vinterdriften blir bedre.

Kontrakten som trer i kraft i dag og skal vare i fem år fremover, er et resultat av anbudskonkurranse med forhandlinger. I tillegg til pris, konkurrerer entreprenørene om å finne best mulig løsninger innenfor klima, miljø, driftsopplegg, faglig utvikling og håndtering av avvik.

Veidekke AS forplikter seg til å redusere klimagassutslippene fra brøyting, salting, kantslått og inspeksjon av veinettet. Omleggingen av driften på disse områdene ventes å føre til utslippskutt på rundt 50 prosent.

Mer for pengene

Seks entreprenører deltok i konkurransen om den spesielle kontrakten i Vestfold og Telemark, og Veidekke gikk av med seieren og fikk kontrakten til 807 millioner kroner. Dette er prisen for å holde 463 kilometer riksvei i Horten, Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Skien, Notodden, Bamble, Nome, Midt-Telemark, Hjartdal, Seljord, Seljord, Kviteseid og Kongsberg trygge og fremkommelige de neste fem årene.

– Vi har valgt en anskaffelsesform som gir både samfunnet og den enkelte trafikant mer igjen for pengene, og som også bransjen har etterspurt. Her har Veidekke brukt sin kompetanse, kreativitet og lokalkunnskap til å tenke nytt og finne gode løsninger, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Framtidsrettet kontrakt

– Vi er svært glade for at Statens vegvesen tenker nytt og så fremtidsrettet, og at bærekraft har blitt et viktig konkurranseparameter innen veidrift. Tidlig involvering og tett samspill i kombinasjon med ny teknologi, godt fagarbeid og lokal kunnskap er en suksessoppskrift vi har stor tro på, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Infrastruktur.

– Samtidig er værforholdene og ikke minst ekstremvær en økende utfordring som gjør at vi hele tiden må utvikle oss sammen til beste for trafikantene, sier Øivind Larsen.

Ny teknologi og løsninger

Her er noen av tiltakene som skal bidra til utslippskutt:

  • Økt bruk og etablering av klima-/værstasjoner langs veien for å få bedre grunnlag for løpende beslutninger om brøyting og salting.
  • Termokamera for fortløpende registrering av temperatur- og føreforhold.
  • Utvikling av utstyr og teknologi til mer effektiv fjerning av snø og slaps.
  • Laserskanning av veinettet for å registrere avvik.
  • Optimal plassering av riggplasser for bedre overvåkning av veinettet, som gir mindre tomkjøring.
  • Bedre metoder for fjerning av rest-salt i veibanen.
  • Større fleksibilitet for å unngå unødvendige arbeidsoperasjoner og kjøring.

Veidekke har tilbudt en samlet maskinpark på ca. 240 enheter for å gjøre jobben på veien.

Lokale arbeidsplasser

Ca. 300 personer hos Veidekke og deres underentreprenører vil være knyttet til arbeidet med kontrakten. Ca. 60 prosent vil være Veidekkes egne folk, noe som også ble vedlagt i konkurransen. 

I tillegg til stabilitet og fagkunnskap, legger dette også til rette for satsing på lærlinger innen drifts- og vedlikeholdsfaget.

Nye kontrakter over hele landet

Totalt er det seks nye driftskontrakter som har oppstart 1. september og gjelder fram til 2028. Foruten Vestfold og Telemark, gjelder dette Nordfjord, Sunnmøre og Indre Romsdal, Tromsø/Skibotndalen, Ofoten og Sør-Troms og Øst-Finnmark. 

Samlet kontraktsbeløp er nærmere 3 milliarder kroner.

Fem nye 5-årige driftskontrakter for elektro trer også i kraft i dag. Samlet kontraktsum her er 613 millioner kroner. De nye kontraktene gjelder elektro, automasjon og trafikksignalanlegg i Oslo og drift av elektriske anlegg på riksveiene i Vestfold, Telemark, Agder og Finnmark.

Nye kontrakter med forhandling

De kommende årene vil Statens vegvesen invitere til flere konkurranser om driftskontrakter der klima og miljø vektes i tillegg til pris, og hvor det blir forhandling med flere entreprenører før tildeling.

I 2024 er Agder det eneste området som får ny driftskontrakt. Denne planlegges utlyst senere i høst, og får oppstart 1. september 2024. Kontrakten er anslått til rundt 750 millioner kroner.

Den første 2025-kontrakten kunngjøres allerede vinteren 2024, for å ha god tid til forhandlingsprosessen. Denne omfatter riksveier i Gudbrandsdalen.

Se oversikt over alle driftskontrakter i hele landet her.

Powered by Labrador CMS