Selv om man har førerkort på traktor, kan det være mye å hente på å lære seg best mulig kjøreteknikk. Det vil Eiksenterne og Norges Trafikkskoleforbund nå gjøre noe med i form av å tilby kursing.

Vil lære traktorførere i Norge å kjøre optimalt

Skal heve kompetansen til allerede erfarne traktorførere.

Publisert Sist oppdatert

Eiksenterne har inngått et samarbeid med Norges Trafikkskoleforbund. Sammen har de utviklet kjørekurset: Optimal kjøring med traktor.

Kurset skal bidra til at traktorbruk foregår på en riktig og økonomisk gunstig måte, samtidig som det ivaretar helse, trafikksikkerhet og miljø. Kurset skal heve kompetansen hos allerede erfarne traktorførere.

Optimal kjøring skal tilbys over hele landet hos Eiksentrenes 47 butikker.

- Landbruket er en grunnleggende pilar i mange lokalsamfunn i Norge, og nå er man inne i en tid hvor endringer skjer stadig raskere. For oss er det avgjørende at entreprenør og bonde kan ta fremtidsrettede valg med hensyn til sikkerhet, økonomi og miljø. Vi tok kontakt med Norges Trafikkskoleforbund fordi vi trengte en profesjonell aktør som har bred kompetanse innen trafikksikkerhet, sier Henrik Fagerland, nordisk produktsjef hos AGCO og Eikmaskin.

De nyeste traktormodellene er svært avanserte. Når de innstilles og kjøres på en optimal måte, vil både bonden og entreprenøren kunne spare dyrebar tid, drivstoffkostnader og miljøet.

De to partene ønsker å være en felles bidragsyter i kampen for å redusere utslipp og traktorulykker, i tillegg til å bedre økonomien for både bønder og entreprenører. Det nyutviklede kurset skal øke deltagernes tekniske kunnskap, praktiske kompetanse og kjøreforståelse som hjelper føreren til gunstigere kjøring.

Kjørevaner

Det er mange faktorer som kan bidra til å optimalisere kjøringen, og nettopp derfor er det viktig at de som ferdes i trafikken blir tilbudt slike kurs. Det kan være lett å falle inn i dårlige kjørevaner, som igjen fører til unødvendig slitasje på traktoren, økt risiko for ulykker og uøkonomisk drivstofforbruk.

- Kunnskap er nøkkelen. Vi som trafikkskolebransje ønsker å bygge kunnskap hos stadig nye målgrupper, som både gir økt trafikksikkerhet og bedre utnyttelse av ressursene, sier Pål Andersen, seniorrådgiver opplæring i Norges Trafikkskoleforbund.

Forbruk

De nyeste modellene i Norge er svært avanserte – og om de kjøres på en optimal måte vil både bonden og entreprenøren kunne spare dyrebar tid, drivstoffkostnader og miljøet. 

På de nyere modellene vil for eksempel dekktype, kjøreadferd og teknologi spille en vesentlig rolle med tanke på utslippsmengden.

En traktor kan bruke alt fra 5 til 40 liter per time, avhengig av arbeidsoppgave og hvordan den brukes. Optimal kjøring kan redusere drivstofforbruket med ca. 10 prosent, ifølge samarbeidspartnerne.

- Slik drivstoffprisene utvikler seg for tiden, er kurset blitt enda mer relevant. AGCO leverer over halvparten av alle traktorer som selges i Norge hvert år, men vi er opptatt av å levere mer enn en traktor. Vi skal være en totalleverandør som skal tilby alt fra serviceordninger til kursing om trafikksikkerhet, sier Fagerland. Et av kursets hovedmål er også å minimere antall ulykker ved å adressere essensielle rutinemangler som bilbeltebruk, regelverk for lastsikring og ansvaret man bærer ved å operere et så stort kjøretøy på offentlig vei. Med veiledning i kjørevaner og teknikker kan man unngå farlige situasjoner og redusere risikoen for skader på både en selv og andre.

Kurset skal gå dypere inn i rollen som traktorfører i samhandling med andre, og gi grundig leksjon i grunnreglene for trafikk, alminnelige plikter og ansvaret du har for kjøretøyets stand. Ved å tenke sikkerhet kan ulykker i beste fall unngås.

Mål om at alle traktorførere i Norge skal ta kurset

Eiksenterne har som mål at alle som bor i Norge og kjører traktor skal ta kurset.

Kursdeltagerne skal bli kurset av trafikklærere tilknyttet Norges Trafikkskoleforbund og tilegne seg bred fysisk og teoretisk kompetanse.

- Vi er spente på mottakelsen og har stor tro på at dette er viktig påfyll for entreprenører, bønder og andre som kjører traktor, sier Andersen i Norges Trafikkskoleforbund.

- Vi ønsker å være en formidler av viktig og relevant kunnskap tilknyttet landbruket. Derfor har vi opprettet en egen landingsside som forklarer kurset, og påmelding er lett. Med dette kurset gjør vi nå tiltak for at traktorførere skal være trygge i trafikken og på jobb, både for sin egen del og resten av befolkningen. Vi ønsker også å rette fokuset mot det økonomiske aspektet og sist, men ikke minst; å redusere utslipp. Jeg håper at så mange traktorførere som mulig melder seg på kurset slik at vi i felleskap sikrer at traktorkjøringen i Norge blir optimal, avslutter Fagerland.

Pris på kurset er opplyst å være på 2900 kroner. Er det så bra som tilbyderne sier det er, vil man uansett gå i pluss når man sparer drivstoff.

Powered by Labrador CMS