Denne ledertrioen i Stange Gruppen lanserer nå planer for Svelviksand som kan løse deler av utfordringen med prekær mangel på areal til overkuddsmasser fra de store utbyggingsprosjektene i Asker-, Bærum- og Oslo-området. Fra venstre: Økonomisjef Bernt Hellerud, styreleder Øyvind Kaspersen og konsernsjef Stig Skarbø.

Vil løse masse-utfordringene i Oslo-området

Svelviksand AS har nå planer om å starte med foredling av rene overskuddsmasser fra de store utbyggingsprosjektene i Asker-, Bærum- og Oslo-området.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Massene skal fraktes sjøveien og vil spare veinett og miljø for enorme belastninger, påpeker konsernsjef Stig Skarbø i Stange Gruppen AS.

Svelviksand AS på Verket i Hurum, som nå er en del av Asker kommune, er et selskap i konsernet Stange Gruppen AS som årlig omsetter for rundt 350 millioner kroner og har virksomheter innen masseuttak, industri, handel og eiendom.

Starter med foredling

Svelviksand har i over 100 år vært leverandør av sand- og singelprodukter til asfalt- og betongindustrien, og det er benyttet råvarer fra Svelviksand i betongen til de fleste bygg og anlegg i Oslo-området.

Dersom de nye planene blir godkjent, kan område selskapet disponerer på sørsiden av Verket frigjøres til friluftformål eller til de formål som måtte være ønsket lokalt. I tillegg vil det bli tilrettelagt for et stort antall nye sirkulære og grønne arbeidsplasser på de ferdig utfylte områdene til Svelviksand. Tegning: Asplan Viak

Svelviksand selger årlig ca. 800.000 tonn sand og singel, og uttaket på Verket er et av landets største. Nå ønsker Svelviksand AS også å foredle overskuddsmasser fra de store bygge- og samferdselsprosjektene i Oslofjord-området.

Konsernsjef i Stange Gruppen AS, Stig Skarbø, påpeker at det er viktig for selskapet å utnytte ressursene best mulig slik at produktene kan være en del av et langt kretsløp og at minst mulig skal ende opp som avfall.

- Stange Gruppen har alltid hatt fokus på å finne bruksområder for produkter som ellers ville gått til spille. Sand og stein fra Verket er en ikke fornybar samfunnsviktig ressurs som er godt egnet til betong, og ombruk og fordeling av overskuddsmasser vil forlenge levetiden for denne viktige næringsvirksomheten på Verket. Verkets beliggenhet er også svært gunstig i forhold til levering av råvarer til byggeaktiviteten rundt Oslofjorden ved bruk av miljøvennlig sjøtransport og ligger derfor også perfekt til for å ta imot rene overskuddsmasser fra det samme området. 100 års drift har fristilt enorme egnede arealer, påpeker han.

Prekær mangel på arealer

Det er nemlig prekær mangel på arealer til ressursforvaltning i Asker-, Bærum- og Oslo-området. Utbyggerne mangler rett og slett areal til å gjenbruke de store mengdene overskuddsmasse i forbindelse med de gigantiske bygge- og samferdselsprosjektene ved Oslofjorden.

Stange Gruppen AS ønsker derfor nå å bli en viktig samarbeidspartner også med tanke på foredling og gjenvinning av slike masser.

Vil spare to millioner lastebilturer

For å kunne fjerne dagens utskipningsanlegg og frigjøre området på sørsida av Verket ønsker Stange Gruppen nå å bygge en ny, midlertidig kai, eller lekter, i Dramstadbukta som kan benyttes til å ta i mot rene overskuddsmasser fra utbyggingsprosjektene langs Oslofjorden. Tegning: Asplan Viak

- Det dreier seg prosjekter som E18 Vestkorridoren, Ringeriksbanen og E16, E16 Bjørum-Skaret, ny vannforsyning Oslo, Asker og Bærum vannverk og Fornebubanen. I tillegg til kommer planlagte storutbygginger som Oslofjordtunnelen byggetrinn 2 og riksvei 23 Spikkestad-Lier som ikke er regnet med her, sier Skarbø.

- Det betyr at bare de pågående prosjektene vil kunne medføre rundt 25 millioner kubikk med masse og minst to millioner lastebilturer på veiene våre samt enorme miljøbelastninger, sier konsernsjefen.

I forbindelse med rulleringen av kommuneplanene i fjor høst, sendte Stange Gruppen AS inn forslag til Asker kommune om en ny kai i Dramstadbukta slik at man kan frakte massene inn og ut på en mer miljøvennlig måte sjøveien. Det kan også være aktuelt med en midlertidig lekter som kai-løsning som vil fjernes nå bruksperioden er over.

Oslo havn positive

Forretningsutvikler ved Oslo havn, Carl Johan Hatteland, er svært positiv til de nye planen.

- Svelviksand har vært strategisk viktig og veldig sentral i forbindelse med utviklingen i Oslo-området. I tillegg til at produktene derfra er veldig konkurransedyktige så sørger de også for at miljøavtrykket fra den betongen som leveres blir halvert i forhold til det som hadde vært alternativene. Og når de nå også satser på gjenvinning så dekker jo de et viktig udekket behov for både små og store utbyggingsaktører i vårt område. Så disse planene er en vinn-vinn-løsning både for miljøet og for bransjen, sier Hatteland.

Powered by Labrador CMS