AVTALE: En fornøyd Anders Gjermundshaug fra Gjermundshaug Gruppen flankert av Morten Kristiansen (til venstre) og David Kristianslund fra Volvo Maskin AS.
AVTALE: En fornøyd Anders Gjermundshaug fra Gjermundshaug Gruppen flankert av Morten Kristiansen (til venstre) og David Kristianslund fra Volvo Maskin AS. (Foto: Volvo Maskin)

14 Volvo til Gjermundshaug

HELLERUDSLETTA (AT.no) Gjermundshaug Gruppen slo til med en bestilling på 14 Volvo-maskiner.

Det ble kjent på lørdagen i Vei og Anlegg-uka på Hellerudsletta.

Maskinhandelen består av følgende Volvo-produkter: 1 stk. ECR145EL, 1 stk. EC220EL, 3 stk. EC300EL, 1 stk. EC380EL, 3 stk. EW160E, 1 stk. L30GS, 1 stk. L90H, 1 stk. L110H og 2 stk. A30G.

Handelen omfatter både utskifting av eksisterende maskinpark, men også en kapasitetsøkning i forbindelse med god aktivitet for tiden.

Har vokst mye

Gjermundshaug Gruppen har røtter helt tilbake til 1949. Gruppen har hovedkontor i Alvdal, men har avdelingskontorer i Elverum og på Lillehammer. Gruppen omfatter flere selskaper som Gjermundshaug Anlegg, Anlegg Øst Entreprenør, Specto Remote, Innlandet Elektro, Gjermundshaug Bane, GMM og S&B Stenersen.

Totalt har gruppen rundt 200 ansatte og omsatte for rundt 600 millioner kroner i 2017. Ole Gjermundshaug er konsernsjef.

Forsiden nå