Volvo-maskinene pent oppstilt utenfor anlegget til Risa AS i Nærbø i Rogaland. Maskinene ble levert torsdag 23. mai.
Volvo-maskinene pent oppstilt utenfor anlegget til Risa AS i Nærbø i Rogaland. Maskinene ble levert torsdag 23. mai.

18 Volvo-maskiner til Risa AS

Torsdag 23. mai ble det feiret med kake, jakker og Volvo-maskiner på tomta til Risa AS på Nærbø i Rogaland.

Adm. direktør Trond Viding Tvedt i Risa AS (venstre) sammen med konsernsjef Bjørn Risa. Bjørn Risa har tidligere uttalt at selskapet vil ha 80% Volvo i maskinparken.
Adm. direktør Trond Viding Tvedt i Risa AS (venstre) sammen med konsernsjef Bjørn Risa. Bjørn Risa har tidligere uttalt at selskapet vil ha 80% Volvo i maskinparken.

I februar inngikk, for andre året på rad, Risa AS og Volvo Maskin AS avtale om levering av 27 anleggsmaskiner. 23. mai ble det levert hele 18 maskiner (se liste under) i pakken som faktisk kan bli noe større enn 27. Avtalen er «åpen» i den forstand at Risa AS kan justere antall og modeller etter hvert som behovet melder seg.

Én maskin, L110G, er levert tidligere og tatt i bruk på veien mot Lysefjord og over Suleskard/Brokke. I tillegg er en ECR235DL for påbygg av nytt boretårn hos Åsane Mek. i Bergen.

Det ventes også inn en L110G og en L220G i månedsskiftet mai/juni. L220G skal benyttes i tunelljobb, mens L110G-ma-hjullasteren leveres med lavprofildekk og skal brukes for å vedlike tippene som Risa har i nærområdet. Det blir en «ny runde» med overlevering av flere maskiner i oktober/november.

Distriktssjef Ove Folkvord (venstre) har solgt 100 Volvo-maskiner til Risa AS. Her med Risas innkjøpssjef Kjetil Friestad.
Distriktssjef Ove Folkvord (venstre) har solgt 100 Volvo-maskiner til Risa AS. Her med Risas innkjøpssjef Kjetil Friestad.

Alle førerne av de nye maskinene fikk hver sin Volvo sjåførjakke med Risa-logoen trykket på. I tillegg ble de lovet en tur til Sverige i oktober, der et besøk i Eskilstuna og Volvo CEs demofelt står på programmet.

For Volvo Maskins distriktssjef i Sør-Rogaland, Ove Folkvord, ble markeringen spesiell. Da avtalen ble signert i februar rundet han 100 solgte Volvo-maskiner til Risa AS.

Her er «maskinpakka» fra Volvo Maskin til Risa AS. Hver maskin har sin faste maskinfører:

EC180DL  Asbjørn Larsen
EC220DL  Kenneth Reinartsen
EC220DL  Stig Nærland
EC220DL  Glenn Thomas Svantesvoll   
EC220DL  Martin Skadberg
EC250DL  Rolf Magne Hult
EC250DL  Jan Kristian Pedersen
EC300DL  Ben Martin Erga
EC380DL  Terje Fjetland
EC480DL  Jan Ingve Vigre (med pukkverkutrustning)
ECR145DL Jon Erik Mathisen
ECR145DL Janiec Slawomir
ECR235DL Frode Rafoss (med boretårn, Easy Dig)
ECR235DL Pål Bilstad
EW160D   Stig Andre Erga
EW160D   Frode Sundvor
L110G    Avd. Sirdal
L110G    Tippmaskin
L220G    Tunellmaskin
EC250DL  Terje Egeland (med tiltbar hytte)
EC380DL  Lasse Sæthre (demolition light)
EC480DL  Frank Robert Steinsland (pukkverkutrustning)

Totalt 22 maskiner (én levert i april og tre leveres i juni)

Forsiden nå