21-årsgrense på lastebillappen

21-årsgrense på lastebillappen

Aldersgrensen for å ta førerkort på lastebil og vogntog øker med tre år 19. januar for klassene C og CE.

Til nå har alderskravet for å ta førerkort i disse klassene vært 18 år. Det vil si at dersom du er 18 år og vil ta lappen på stor lastebil, må du gjøre dette før 19. januar 2013. Ellers må du vente til du er 21 med å ta den.

Mens kravet økes til 21 år for nevnte klasser, vil det fortsatt være 18 år for C 1 og C 1E.

På buss blir alderskravet hevet fra 21 til 24 år i klassene D og DE mens det fortsatt blir 21 år for D 1 og D 1E.

Forskjell mellom privat kjøring og yrkeskjøring

De nye aldersgrensene gjelder hvis du skal kjøre privat. Skal du derimot kjøre mot vederlag, noe de fleste gjør, må du også ha yrkessjåførutdanning og yrkessjåførbevis. Forskrift for dette ble innført i 2008 for buss og 2009 for lastebil. Beviset gjelder i fem år om gangen. Det er et krav om å ta et 35-timers etterutdanningskurs hver gang du fornyer det.

De som tar lappen på tungt kjøretøy etter at yrkessjåfør-forskriften ble innført må gjennom et 280 timer grunnkurs for å få «alle rettigheter» i sin kjøretøygruppe. Det er også et krav om 20 timer individuell kjøretrening som en del av grunnutdanningen.

Det er mulig å ta en komprimert grunnutdanning med «begrensede rettigheter». Denne har 140 timer med kursing og kjøretrening i 10 timer.

Alderskrav på førerkort med yrkessjåførutdanning

Du kan oppnå førerkort tidligere gjennom å ta yrkessjåførutdanning i tillegg til føreropplæringen. 

Dersom du tar yrkessjåføropplæring med fullstendig grunnutdanning (280 timer) er aldersgrensen for C og CE fortsatt 18 år. De fleste vil kombinere så lang utdanning med lærlingeordningen. Tar du komprimert grunnutdanning (140 timer) på C eller CE, er aldersgrensen for førerkortet 21 år.

Tilsvarende for buss (D og DE); med 280 timer grunnutdanning i tillegg til føreropplæringen er aldersgrensen for førerkort 21 år og med 140 timer komprimert 23 år.

Oppsummert vil alt dette si at dersom du skal ta førerkort på tungt kjøretøy i fremtiden og arbeide som yrkessjåfør må du utdanningen på 280 timer eller 140 timer. Alt er lagt opp til at man må ta yrkesopplæring for å kjøre som lastebil- eller bussjåfør.

 

Forsiden nå