Aebi Schmidt kjøper Tellefsdal

Aebi Schmidt kjøper Tellefsdal

Gjennom en utvidelse av aksjekapitalen, blir sveitisk-tyske Aebi Schmidt (ASH) eier av 50% av aksjene i Tellefsdal AS. Innen utgangen av 2015 kjøper de resten.

ASH ønsker med dette å styrke sin markedsposisjon i Skandinavia og Øst-Europa.

Tellefsdal har nylig avsluttet et omfattende toårig omstillings- og investeringsprogram som blant annet omfatter et moderne anlegg for overflatebehandling og ny monteringslinje. Dette gir en mer effektiv produksjon enn tidligere.

Partnerskapet med Aebi Schmidt gjør at selskapet også ser den strategiske fremtiden lyst i møte.

Tellefsdal vil bli drevet videre med dagens ledelse, og det blir ingen personellreduksjon som følge av dette eiersamarbeidet. Det er avtalt at Aebi Schmidt skal kjøpe samtlige aksjer i selskapet ved utgangen av 2015 og dermed bli eneeier av Tellefsdal AS.

Forsiden nå