AF Gruppen bygger E18 Sydhavna

AF Gruppen bygger E18 Sydhavna

Innstilt som entreprenør på utbyggingen i Oslo.

 

AF Gruppen (AFG) er av Statens vegvesen innstilt som entreprenør for utbyggingen av E18 Sydhavna i Oslo.

Jobben består av et nytt toplanskryss i Mosseveien ved Kongshavn/Karlsborgveien. Dermed vil E18 føres med et gjennomgående felt i hver retning i betongkulvert under krysset.

Trafikk til og fra havna skal føres via rundkjøring over E18 og på ny bru fra denne, over jernbanen og ned til havneområdet.

Avtalen er verdt 307 millioner kroner eks. mva, og omfatter blant annet grunnarbeid, konstruksjoner og vegbygging. Etter en planleggingsperiode starter arbeidene tidlig i vår. Entreprisen skal ferdigstilles innen 15. oktober 2015.

- E18 Sydhavna er et spennende prosjekt for AF Gruppen. Vi har god erfaring fra samarbeidet med Statens vegvesen på Bjørvikaprosjektet, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

Forsiden nå