Alpine Bau er ferdig på Fellesprosjektet

Alpine Bau er ferdig på Fellesprosjektet

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen har sagt opp kontrakten med Alpine Bau i ettermiddag.

Kontrakten om å bygge ferdig firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Brøhaug lyses ut på ny konkurranse. Samtidig jobbes det for å sikre fremdriften på deres strekning.  

En langvarig stans i arbeidene på Alpine sin parsell vil ha store økonomiske konsekvenser for Fellesprosjektet.  Da Alpine ikke har gitt tilbakemelding innen fristen i dag klokken 12.00 om at de vil fortsette arbeidene, har Fellesprosjektet sett seg tvunget til å heve kontrakten.

LES OGSÅ: Oppbrudd på Fellesprosjektet

Kontrakten om å gjøre ferdig de gjenstående arbeidene på den 6 km lange strekningen mellom Minnesund og Brøhaug, vil nå bli lyst ut på ny konkurranse.  Samtidig vil Fellesprosjektet gå i forhandlinger med de to andre hovedentreprenørene som er inne på prosjektet, om å gjøre arbeider som er nødvendig for å holde fremdriften og for å sikre anleggsområdet.

Fellesprosjektet håper derfor at de allerede i løpet av 2-3 uker skal kunne se aktivitet igjen på Alpine sin parsell, og at denne aktiviteten øker noe fram til de får full drift igjen når ny hovedentreprenør starter opp. Fellesprosjektet har forhåpninger om at dette skal skje før jul.

Fellesprosjektet kan ikke utelukke at Alpine sin konkurs betyr kostnadsøkninger og en forsinkelse. I så fall tar Fellesprosjektet sikte på å isolere forsinkelsen til Alpine sin parsell og at de øvrige parsellene åpnes som planlagt, dvs. E6 i november 2014 og Dovrebanen året etter. Kostnadsspørsmålet vil bl.a. være avhengig av markedssituasjonen i det kontrakten legges ut på ny konkurranse.

Forsiden nå