Ansatte sparer i aksjer.
Ansatte sparer i aksjer.

Ansatte kjøper seg opp i Cramo

En av Europas største utleiebedrifter, finske Cramo, har tilbudt alle ansatte i hele konsernet å kjøpe aksjer i egen bedrift.

I Norge har 13 prosent av medarbeiderne valgt å investere i sitt eget selskap.

De ansatte sikrer seg eierandeler etter at konsernledelsen i Cramo i Finland nylig presenterte et spesiallaget aksjespareprogram. Programmet innebærer at hver ansatt ,innenfor gitte rammer, avtaler hvor mye penger vedkommende vil spare i måneden. De oppsparte pengene brukes til aksjekjøp. Etter tre år får de ansatte en ekstra aksje for hver andre aksje kjøpt, under forutsetning av at man fortsatt er ansatt i Cramo.

Cramo har virksomheter i 14 land. I de baltiske landene har interessen vært størst: Her har nærmere 45 prosent av de ansatte valgt å investere i Cramo.

Forsiden nå