Arnstad i møte med utenlandske entreprenører

Arnstad i møte med utenlandske entreprenører

Samferdselsminister Marit Arnstad reiser i morgen, 22. mai, til Leipzig i Tyskland for å åpne og delta på International Transport Forums (ITF) årlige konferanse. Norge og samferdselsministeren har i år presidentskapet, noe som betyr at Norge er vertskap for konferansen.

54 transportministre fra hele OECD-området deltar på konferansen. Det er hovedsakelig europeiske land representert, men også USA, Canada, Chile, Australia New Zealand, Japan, Kina og India deltar. Tema for konferansen i år er finansiering av transport.

Samferdselsministeren skal åpne konferansen. Samme dag deltar hun i en paneldebatt, der også den tyske transportministeren, Peter Ramsauer, er med. Deltakerne i debatten vil blant annet diskutere hvordan investeringer i transport kan fremme økonomisk vekst og velstandsutvikling.

I løpet av konferansen skal samferdselsministeren også lede ministermøter, avholde møter med ulike transportministre, møte europeisk entreprenørbransje, besøke konferanseutstillingen og delta på et møte med pressen.

Møte med internasjonale entreprenørselskaper

22. mai kl. 12.00 vil samferdselsministeren og departementsråden i Samferdselsdepartementet, Eva Hildrum, holde et møte for internasjonale entreprenørselskaper. Hovedhensikten med møtet er å informere internasjonal bransje om prosjekter i Nasjonal transportplan for perioden 2014 - 2023.

-  Siden vi er i Leipzig i forbindelse med International Transport Forums årlige konferanse, er dette en god anledning til å møte internasjonal bransje. Det er viktig å legge til rette for både utenlandske og norske aktører i det norske anleggsmarkedet, sier Arnstad.

Konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen, vegdirektør Terje Moe Gustavsen og en representant fra Jernbaneverket deltar også på møtet.

Forsiden nå