Marit Arnstad setter foten ned for privatisering.
Marit Arnstad setter foten ned for privatisering.

Arnstad-nei til konkurranse

Samferdselsminister Marit Arnstad mener at jernbanen egner seg dårlig for konkurranseutsetting.

På Norsk Jernbaneforbunds landsmøte denne uken understreket hun at Norge er for lite til at konkurranse vil ha ønsket effekt og økt lønnsomhet.

- For mange aktører på jernbanemarkedet gjør det også vanskelig å se ting i sammenheng, mener Arnstad.

 Unngår vinterkaos

Samferdselsministeren viser til togkaoset vinteren 2009-2010 som ble reddet av en systematisk innsats fra Jernbaneverket og NSB. Ifølge Arnstad står jernbane-Norge godt rustet for vinterlige forhold, uten konkurranse mellom flere mindre aktører i markedet.

- I Sverige, som allerede har gått langt i å konkurranseutsette jernbanen, måtte Trafikvärket vinteren 2011 til slutt ringe Jernvägsmuseet i Gävle for å låne en pensjonert snøplog til å rydde opp i snøkaoset. Årsaken var at de fire aktørene som konkurrerer om vedlikeholdskontrakter på jernbanen i Sverige hadde kjørt i stykker sine maskiner og ingen hadde det overordnede ansvaret. Slike tilstander ønsker vi ikke i Norge, understreker samferdselsministeren.

Må tenke nytt

Arnstad understreker at tiltakene som foreslås av de rødgrønne i Nasjonal transportplan (NTP) til våren må handle om å få enda mer ut av investeringene i transportsektoren.

- Vi må tenke nytt på tvers av forvaltningsnivåene. Det trengs en mer forutsigbar finansiering for å få til en mer effektiv og optimal drift. Prosjektene må få raskere tempo og en halvering av planleggingstiden fra ti til fem år, sier Arnstad.

Trinnvis på Alnabru

Samferdselsministeren foreslår i den kommende NTP en trinnvis utvikling av Alnabruterminalen.

- Vi tar godsutfordringene på alvor og vil komme med tiltak både på kort og lang sikt, sier hun.

Forsiden nå